13.10.2018 – Adžine Livade – jesnji radovi i jesenje boje