Jun 2018.

. . .

Sreda, 20. jun 2018. godine

Redovni sastanak Planinarskog društva „Žeželj“, sreda, Osnovna škola “Milutin i Draginja Todorović“ u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

e-mail: pdzezeljkg@gmail.com, tel. 064 218 34 12

. . .

Nedelja 24. jun 2018. 

Organizator PD „Žeželj“ Kragujevac, vodič na stazi Nikola Miletić
                Naziv akcije „Rogozna
 Mesto održavanje akcije: planina Rogozna

Резултат слика за rogozna

Rogozna je planina 10-12 km jugoistočno od Novog Pazara. Pruža se pravcem jugozapad-severoistok u dužini od oko 20 km. Smeštena je u trouglu koji sačinjavaju reka Raška gornji i srednji tok Ibra, Dolinama pritoka tih reka raščlanjena je na dugačke kose veoma strmih strana. Najveće uzvišenje je Crni vrh 1.504 m. Rogozna se sastoji najvećim delom od vulkanskih stena andezita, dacita, riolita i njihovif tufova, a u severoistočnom delu od kristalastih škriljaca gornjo – karbonske starosti i stena dijabaz-rožnačke formacije. Obrasla je gustim šumama. Preko Rogozne je prolazio karavanski put koji je povezivao Bosnu sa Skopljem i Solunom. Njima se navećim delom kretala trgovina sve do izgradnje ibarske železnice, kada je varošica Raška preuzela glavnu ulogu utovarno-istovarne stanice za robu većeg dela Noviopazarskog sandžaka. Snažna vulkanska aktivnost stvorila je uslove za pojavu rudnih žica (galenit, pirit, sfalerit) koje su u srednjem veku eksploatisane, o čemu svedoče ostaci troske i drugi rudarski tragovi. Na pomenutom karavanskom putu postojala je u srednjem veku rudarska varoš Rogozno, sa rudarima Sasima i dalmatinskim trgovcima. Na Rogozni su ostaci srednjovekovnog grada Jeleča, oko kojeg je postojala istoimena župa.

Udaljenost od Kragujevca 160 km. Vreme potrebno za putovanje sa pauzama 3h-3,5h. Polazak kod Krsta  u 06:00. Planirani povratak u Kragujevac je oko 23:00.
Staza je kružna. Polazna tačka akcije je selo Grubetiće (960m), zatim se ide kroz selo Otes, pa na Jelečgrad (1262m), i izlati se na Crni vrh (1479m) koji je ujedno i najviša tačka akcije. Odatle se vraća na početnu tačku akcije. Vreme potrebno za prelazak staze je 6 – 7h. Dužina staze je oko 15 km. Vremenska prognoza za Rogoznu 15-20 stepeni bez padavina. Moguće je organizovati i kraću stazu u zavisnosti od zainterevanih. U povratku sa staze svraća se u Novi Pazar.

Akcija je planinarskog, a ne takmičarskog karaktera.

*Izvođenje akcije će zavisiti od vremenskih prilika i dodatne informacije ukoliko bude promena će biti naknadno objavljene.

Akontacija 500 rsd. Rok za otkazivanje učešća 21. jun 2018. godine. Planinari koji otkažu učešće nakon navedenog roka, dužni su sami da pronađu zamenu za učešće, ili im neće biti vraćena uplaćena akontacija. Način prevoza i konačna cena biće utvrđeni po prijavi učesnika.

Na akciji mogu učestvovati planinari, članovi PSS, ili članovi inostranih klubova članova saveza priznatog od UIAA, sa urađenim lekarskim pregledom i sa uplaćenom članarinom za 2018. godinu, što potvrđuju planinarskom, članskom karticom prilikom prijave. Takođe na akciji mogu učestvovati i lica za koje je pokrenut postupak prijema u članstvo (lica koja su potpisala pristupnicu, evidencioni list i izjavu o odgovornosti da na akciju idu na sopstvenu odgovornost).

Oprema: odgovarajuća za akciju i vremenske uslove. (Planinarske cipele, zaštita od vetra, sunca i kiše, polar duks, kamašne, planinarski štapovi, zaštitna krema od UV zračenja, rezervna suva garderoba koja može ostati u autobusu za povratak sa staze, lampa sa rezervnim baterijama.)

Napomena: Akcija se odvija u skladu sa „Pravilnikom o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti“ PSS-a. Svi planinari učestvuju na sopstvenu odgovornost. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2018. godinu. Vodič u skladu sa pravilnikom o izvođenju pl. akcija PSS-a, zadržava pravo izmene plana u slučaju nepredviđenih okolnosti. Organizator i vodič na stazi ne snose odgovornost za eventualne povrede i nesrećne slučajeve izazvane samovoljom pojedinaca, nesreće izazvane zdravstvenim problemima, kao i za nesreće izazvane pod dejstvom alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci, ne odgovaraju za učesnike koji krenu na stazu samostalno, pre ili nakon oranizovanog polaska, kao i za učesnike koji odaberu neki drugi pravac uspona i silaska.

Prijave i dodatne informacije: Nikola Miletić, tel. 063 295 399

Vremenska prognoza za Rogoznu

. . .

          Subota, 23. jun 2018. godine

Organizator PK Ruj 1706Babušnica
 Naziv akcije „9. tradicionalni međunarodni uspon na Ruj“, tradicionalna međunarodna
 Mesto održavanje akcije: planina Ruj

Резултат слика за planina ruj

Ruj (bug. Руй) je planina smeštena na krajnjem jugoistoku Srbije, uz granicu sa Bugarskom nedaleko od Pirota, između sela Rakita u Srbiji i sela Ezdimirci u Bugarskoj, pored Zvonačke Banje. Ona pripada Rodopskim planinama i predstavlja najzapadniju tačku tog planinskog venca. Najviša tačka na Ruju iznosi 1706 metara nmv, a pored nje, na planini se nalazi još sedam vrhova viših od 1400 metara nmv. Ističe se i oštri Rakitski kamen ili Vetren 1456m. Nedaleko od sela Rakita, koje se nalazi u severozapadnom delu planine, smeštena je pogranična karaula vojske Srbije sa pratećim objektima, a u blizini je nekada bio operativan rudnik kamenog uglja, koji je zatvoren 1964. godine. Zbog vojnog prisustva i pogranične zone, potrebno je unapred obavestiti vojne vlasti o eventualnim posetama Ruju radi planinarenja ili drugih srodnih aktivnosti. Planina je uglavnom šumovita, dok su najviši delovi ogoljeni pašnjaci i odlični vidikovci. U nedrima Ruja nalaze se najjužniji kanjon u Srbiji, kanjon Zvonačke reke kod Zvonačke banje, širok samo metar ipo, i u svetu čuveno Trnsko Ždrelo kao i kanjon reke Jerme u Bugarskoj. 

Početna tačka akcije je selo Zvonce (680m), zatim se odlazi u selo Rakita (780m) gde je zvanično otvaranje akcije. Odatle se penje na Rakitski kamen ili Vetren (1456m), odatle na Ruj (1706m), nekadašnjim graničnim patrolnim putem. Istovremeno na vrh izlaze planinari iz Srbije i Bugarske, svako sa svoje strane. Zajedničko druženje. Silazak sa Ruja ide preko sela Vuči Del (1200m). Dužina staze 24km, sa visinskom razlikom 1206m. Na zahtev učesnika moguće je formirati grupu koja će se penjati do Rakitskog kamena i nazad, u tom slučaju dužina staze bi bila 12km. Prihvat i smeštaj učesnika je u petak 21.06.2018. godine u domu učenika u selu Strelac ili u domaćoj radinosti u selima Zvonce, Preseka, Rakita ili Strelac i Babušnici. Subota 22.06.2018. godine. 09:30 polazak na stazu. 11:30 – 11:45 izlazak na Rakitski kamen. Zadržavanje 15 min. 12:00 polazak na Ruj ili povratak druge grupe u selo Rakita. 14:00 -14:30 izlazak na Ruj i druženje sa planinarima iz Bugarske.15:30 silazak sa Ruja ka Vuči Delu, prolazak kraj baba Cvetine kuće i česme. 18:00 – 18:30 dolazak u Rakitu (podela obroka svim učesnicima, lužnička vurda kao predjelo, čorba od pečuraka i planinarski pasulj). Obroci su besplati, potrebno je poneti pribor. 20:00 Polazak iz Rakite ka Zvoncu. 21:00 dolazak u Zvonce, završetak akcije. Napomena: svi učesnici moraju imati odgovarajuću obuću i odeću za kretanje u letnjim uslovima i osrednju fizičku spremu. Vode ima u selu Rakita, na izvoru ispod vrha Ruj i u selu Vuči Del. 

Akontacija 500 rsd. Rok za otkazivanje učešća 21. jun 2018. godine. Planinari koji otkažu učešće nakon navedenog roka, dužni su sami da pronađu zamenu za učešće, ili im neće biti vraćena uplaćena akontacija. Način prevoza i konačna cena biće utvrđeni po prijavi učesnika.

Prijave i dodatne informacije: Nikola Miletić, tel. 063 295 399

Vremenska prognoza za Ruj

 . . .

                Akcija se odlaže zbog visokog vodostaja reke i nemogućnosti silaska u kanjon

Nedelja, 24. jun 2018. godine

Organizator PD „Žeželj“, Kragujevac, vodič na stazi Danijela Dimitrijević
 Naziv akcije „Veliki Vranj – Osanička prerast
 Mesto održavanje akcije: Krepoljin, Homoljske planine

Сродна слика

Uzvodno od sela Osanice, Osanička reka izgradila je u krečnjačkoj gredi između uzvišenja Veliko brdo i Velika Šetaća klisuru dugu oko 1,5 km i duboko oko 250 m. Klisura Osaničke reke ističu se visinom i izgledom svojih strana u kojima se ističu vertikalne litice, zupci, stubovi i ostenjaci, brzom, bistrom i nezageđenom vodom, kao i raznovrsnom vegetacijom (stanište za 166 biljnih vrsta) i specifčinom faunom. U srednjem delu, gde se klisura sužava na širinu rečnog korita, nalazi se pećina – prerast, veoma interesantan geomorfološki fenomen. Svrstava se u 3. kategoriju zaštite, ukupne površine 30,44 ha.

Udaljenost od Kragujevca 160km., vreme potrebno za putovanje sa pauzama 3h, polazak iz Kragujevca u 06:30, planirani povratak u Kragujevac do 22:30.

Akcija je planinarskog, a ne takmičarskog karaktera.

*Izvođenje akcije će zavisiti od vremenskih prilika i dodatne informacije ukoliko bude promena će biti naknadno objavljene.

Akontacija 500 rsd. Rok za otkazivanje učešća 21. jun 2018. godine. Planinari koji otkažu učešće nakon navedenog roka, dužni su sami da pronađu zamenu za učešće, ili im neće biti vraćena uplaćena akontacija. Način prevoza i konačna cena biće utvrđeni po prijavi učesnika.

Na akciji mogu učestvovati planinari, članovi PSS, ili članovi inostranih klubova članova saveza priznatog od UIAA, sa urađenim lekarskim pregledom i sa uplaćenom članarinom za 2018. godinu, što potvrđuju planinarskom, članskom karticom prilikom prijave. Takođe na akciji mogu učestvovati i lica za koje je pokrenut postupak prijema u članstvo (lica koja su potpisala pristupnicu, evidencioni list i izjavu o odgovornosti da na akciju idu na sopstvenu odgovornost).

Oprema: odgovarajuća za akciju i vremenske uslove. (Planinarske cipele, zaštita od vetra, sunca i kiše, polar duks, kamašne, planinarski štapovi, zaštitna krema od UV zračenja, rezervna suva garderoba koja može ostati u autobusu za povratak sa staze, lampa sa rezervnim baterijama.)

Napomena: Akcija se odvija u skladu sa „Pravilnikom o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti“ PSS-a. Svi planinari učestvuju na sopstvenu odgovornost. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2018. godinu. Vodič u skladu sa pravilnikom o izvođenju pl. akcija PSS-a, zadržava pravo izmene plana u slučaju nepredviđenih okolnosti. Organizator i vodič na stazi ne snose odgovornost za eventualne povrede i nesrećne slučajeve izazvane samovoljom pojedinaca, nesreće izazvane zdravstvenim problemima, kao i za nesreće izazvane pod dejstvom alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci, ne odgovaraju za učesnike koji krenu na stazu samostalno, pre ili nakon oranizovanog polaska, kao i za učesnike koji odaberu neki drugi pravac uspona i silaska.

Prijave i dodatne informacije: Nikola Miletić, tel. 063 295 399

Vremenska prognoza za Homolje

          . . .          

Sreda, 27. jun 2018. godine

Redovni sastanak Planinarskog društva „Žeželj“, sreda, Osnovna škola “Milutin i Draginja Todorović“ u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

e-mail: pdzezeljkg@gmail.com, tel. 064 218 34 12

. . .

28. jun-  01.  jul 2018. godine

Organizator PSK „Uspon“, Štrpce
 Naziv akcije Šar planina 2018.“, republička akcija
 Mesto održavanje akcije: Šar planina

Сродна слика

Šar planinu karakteriše njeno prostrano bilo, čija dužina po horizontalnoj projekciji iznosi 80 do 85 km, a širina od 10 do 20 kilometara, na njemu se nalaze i dvije visoravni Vraca i Rudoka. Bilo se proteže od Uroševca preko Kačaničke klisure na sjeveroistoku (Kosovo), sa vrhom Ljuboten, pa sve do gornjeg toka rijeka Radike i Vrutoka na jugu u Makedoniji. Istočna granica planine su Kačanička klisura i Pološka kotlina. Šar Planina proteže se na površini od 1600 km., od toga 56,25% te površine leži u Republici Makedoniji, 43.12% na Kosovu i 0,63% u Albaniji. Planina se orografski pruža u dva pravca, dio bila od vrha Ljuboten do vrha Karanikola pruža se pravcem sjeveveroistok – jugozapad, dok drugi dio, od Karanikole do gornjeg toka Radike i Vrutoka ide pravcem sjever – jug. Ovaj drugi dio masiva koji leži u Makedoniji znatno je razvedeniji, pa njegovi pojedini djelovi stvaraju utisak zasebnih cjelina – poput središnjeg dijela sa najvišim Titovim vrhom (Titov vrv), zbog toga nose lokalne nazive: Brodska planina, Rudoka, Vraca, Planina Radika itd. Šar planina se na jugozapadu nadovezuje na planinu Korab (2764 m), na tom dijelu planinsko bilo prelazi u Albaniju. Šar Planina je nastala za tercijara, – alpskim nabiranjem i pleistocenskom glacijacijom. Ispod samog bila Šar planine leže brojni cirkovi, u kojima su se smjestila brojna lijepa glacijalna jezera, zvana Gorske oči, ispod zone cirkova formirale su se duboko usečene glacijalne valovske doline, koja su najčešće izvorišta brojnih vodoka. Najviši vrhovi Šar Planine su većim dijelom godine pokriveni snijegom i ledom, tako da planina ima 39 jezera, 100 većih izvora i 25 većih rijeka. Najveća jezera su; Bogovinsko, Crno, Belo, Golem Gjol, Mal Gjol, Krivošinsko, Golemo Dedelbeško, Malo Dedelbeško, Gorno Dobroško i Dolno Dobroško.

Povodom Vidovdanskih svečanosti, u organizaciji planinarskih klubova sa prostora Kosova i Metohije, organizije se Republička planinarska visokogorska akcija pod nazivom ,, Šar planina- 2018”, koja će se izvesti od 28.juna do 01.jula 2018.god, sa centrom okupljanja i izvođenja akcije na Šar planini- Ski centar Brezovica. Tom prilikom Vas pozivamo na akciju koja nudi za planinare jednu prelepu i atraktivnu visokogorsku turu, za mnoge punu novih destinacija. Domaćin PSK Uspon- Štrpce- Sirinička župa.

Program akcije:

Četvrtak 28.06.2018.god
05,3o čas – Polazak organizovanim prevozom iz Leposavića pravcem Zvečan, Kosovska Mitrovica, Priština, Gračanica, uz obilazak manastira Gračanica i učešće na centralnom obeležavanju Vidovdanskih svečanosti u Gračanici i Gazimestanu. Produžetak puta preko Uroševca,obilazak planinskog gradića Štrpca do Ski centra Brezovica. Smeštaj i noćenje.

Petak 29.06.2018.god
1. grupa-06,oo čas – Kameni dom- 1700.mnv, organizovanim prevozom do prevoja Prevalac- 1500m, polazak pravcem usponom na Bistru- 2640m, Jažinačko jezero, Suvi potok, Ski centar Brezovica.Dužina staze oko 20km, sa usponom oko 1350m i spuštanja oko 1150m

2.grupa– Pripremna akcija- 100km za 100.god proboja Solunskog fronta-
Sa Bistre produžavamo grebenom Jezerski vrh- 2604m, Crni kamen- 2454m, Piribreg- 2524m, Ski centar Brezovica- Kameni dom. Dužina staze oko 25km, sa usponom oko 1800m i spuštanjem oko 1600m.

3. grupa– 07,oo čas- Kameni dom, Piribreg- 2524.m, Kameni dom. Dužina staze oko 8.km, sa usponom 850.m i spuštanjem 850.m.

Subota – 30.06.2018.god
1. grupa– 6.čas- Pripremna akcija- 100km za 100.god proboja Solunskog fronta. Kameni dom, Meanče, Ljuboten- 2498m, Štrbačko jezero- 2200m, Ski centar Brez.- Kameni dom. Dužina staze oko 25.km, sa usponom oko 1500.m i spuštanjem oko 1500.m.

2. grupa – 7,oo čas- Kameni dom, Crvena karpa, Meanče, Štrbačko jezero, Kameni dom. Dužina staze oko 15 km, sa usponom oko 900.m i spuštanjem 900.m.

Nedelja– 01.07.2018. god – 07,oo čas- Povratak organizovanim prevozom. Iz Ski centra Brezovica, Prizren, uz obilazak carskog grada i manastira Sv. Arhangeli, Sv.Bogorodice Ljeviške, Prizrenske Bogoslovije i hrama Svetog Đorđa. Produžetak puta pravcem Priština, Vučitrn, Kosovska Mitrovica do Leposavića.

Vremenska prognoza za Šar planinu

. . .

Dragi članovi, prijatelji, planinari, zaljubljenici u prirodu, u pripremi za štampu je monografija „25 godina“, planinarskog društva Žeželj.  Sredom od 19:30 u O.Š. „Milutin i Draginja Todorović“ na redovnim sastancima društva imate priliku da po ceni od 700 dinara obezbedite primerak monografije koja uskoro izlazi iz štampe, povodom 25 godina postojanja našeg društva. Kroz intervjue sa osnivačima i članovima društva saznaćete priču o počecima planinarenja u Kragujevcu, o Ciciju kao društvu u kome svi imamo korene, prvim akcijama i entuzijazmu ljudi koji su ih organizovali, o snalažljivosti prilikom skupljanja sredstava i građenja doma, pešačenju do Svete Gore, prvom usponu na Mont Blanc, osvajanju himalajskih vrhova i još mnogo toga… I što je najbitnije, iskreno, bez ulepšavanja, i sa mnogo poštovanja, onako kako nas planina i uči. Preko sedamdeset fotografija u koliru koje upotpunjuju jednu planinarsku epohu i dosta statistike na samom kraju koja daje detaljan uvid u rad društva. Nezaobilazna dokumentarna literatura za sve planinoljupce u šumadiji. Obezbedite svoj primerak na vreme, jer tiraž je ograničen.

Dodatne informacije e-mail: pdzezeljkg@gmail.com, tel. 064 218 34 12

. . .

Category : Jun