Avgust 2020.

. . .

Image may contain: one or more people, sky, mountain, outdoor, nature and text

🗣️░G░L░E░D░I░Ć░ ░Z░O░V░E░!░
♻️ ⛰️
Prvi 𝙚𝙠𝙤-𝙥𝙡𝙖𝙣𝙞𝙣𝙖𝙧𝙨𝙠𝙞 𝙠𝙖𝙢𝙥 skrojen za decu digitalnog doba koja su otuđena od prirode!
🔝📴🎾🍏🌽🐄🐞🌾
📜Ideja i koncept ovog kampa su rezultat saradnje domaćina Planinarsko Društvo Žeželj, eko organizacije Green Peace Serbia- Zeleni mir Srbija i međunarodnog programa za decu 
Relax Kids Kragujevac.
🗓️ 𝐓𝐄𝐑𝐌𝐈𝐍 kampa ➡️ 13 – 20. avgust 2020.
                                     ➡️ 7 noći / 8 dana
🏠 𝐋𝐎𝐊𝐀𝐂𝐈𝐉𝐀 kampa ➡️
planinarski dom PD „Žeželj“ na Adžinim livadama nadomak Kragujevca, kompletno renoviran za potrebe međunarodnih eko kampova održavanih prethodne dve godine.
👥 𝐔𝐙𝐑𝐀𝐒𝐓 dece ➡️ od 8 do 12 godina
📜 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌 kampa je podeljen tematski na:
♻️ 𝘌𝘬𝘰-𝘦𝘥𝘶𝘬𝘢𝘵𝘪𝘷𝘯𝘦 𝘳𝘢𝘥𝘪𝘰𝘯𝘪𝘤𝘦
⛰️𝘙𝘢𝘥𝘪𝘰𝘯𝘪𝘤𝘦 š𝘶𝘮𝘴𝘬𝘦 𝘱𝘦𝘥𝘢𝘨𝘰𝘨𝘪𝘫𝘦 𝘪 𝘱𝘭𝘢𝘯𝘪𝘯𝘢𝘳𝘦𝘯𝘫𝘢
🎾 𝘚𝘱𝘰𝘳𝘵𝘴𝘬𝘰 – 𝘳𝘦𝘬𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪𝘷𝘯𝘦 𝘳𝘢𝘥𝘪𝘰𝘯𝘪𝘤𝘦
🧘‍♀️ 🅁🄴🄻🄰🅇 🄺🄸🄳🅂 𝘳𝘢𝘥𝘪𝘰𝘯𝘪𝘤𝘦 𝘴𝘷𝘦𝘴𝘯𝘦 𝘱𝘢ž𝘯𝘫𝘦
🌽🐄🏺𝘙𝘢𝘥𝘪𝘰𝘯𝘪𝘤𝘦 𝘯𝘢 𝘵𝘦𝘮𝘶 – Ž𝘪𝘷𝘰𝘵 𝘯𝘢 𝘴𝘦𝘭𝘶 𝘪   𝘯𝘢𝘳𝘰𝘥𝘯𝘢 𝘵𝘳𝘢𝘥𝘪𝘤𝘪𝘫𝘢
🇬🇧 𝘙𝘢𝘥𝘪𝘰𝘯𝘪𝘤𝘦 𝘦𝘯𝘨𝘭𝘦𝘴𝘬𝘰𝘨 𝘫𝘦𝘻𝘪𝘬𝘢 𝘯𝘢 𝘵𝘦𝘮𝘶 𝘦𝘬𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘫𝘦 𝘪 𝘻𝘢š𝘵𝘪𝘵𝘦 ž𝘪𝘷𝘰𝘵𝘯𝘦 𝘴𝘳𝘦𝘥𝘪𝘯𝘦
🏕️ 𝘝𝘦č𝘦𝘳𝘯𝘫𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮 𝘶𝘻 𝘭𝘰𝘨𝘰𝘳𝘴𝘬𝘶 𝘷𝘢𝘵𝘳𝘶 𝘱𝘰𝘥 𝘻𝘷𝘦𝘻𝘥𝘢𝘯𝘪𝘮 𝘯𝘦𝘣𝘰𝘮 𝘎𝘭𝘦𝘥𝘪ć𝘬𝘪𝘩 𝘱𝘭𝘢𝘯𝘪𝘯𝘢 😊
🚌  𝐏𝐑𝐄𝐕𝐎𝐙 do kampa i nazad ➡️ autobusom sa utvrđene lokacije u centru grada i nazad sa Adžinih livada
ℹ️ Za sve dodatne informacije i pitanja, cenu kampa i načine plaćanja, pošaljite poruku u inbox na stranici Relax Kids Kragujevac. 📩
⛰️ GLₑDᵢĆ Zₒᵥₑₑₑₑ! ⛰️
      Dobro nam došli! 
#relaxkidskragujevac #pdzezelj #zelenimirsrbija #ekokamp #kampzadecu

. . .

Nedelja 02. avgust 2020.
Stazama Petruških monaha
PD „Žeželj“

Oživeće manastir Namasija | Srbija | Novosti.rs

. . .

Sreda, 05. avgust2020.

Redovni sastanak PD „Žeželj“, sreda, kafe „Aleksandra“ pored Ćiftine Ćuprije u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

E-mail: pdzezeljkg@gmail.com
Kontakt: 0642183412
https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

. . .

Sreda, 12. avgust2020.

Redovni sastanak PD „Žeželj“, sreda, kafe „Aleksandra“ pored Ćiftine Ćuprije u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

E-mail: pdzezeljkg@gmail.com
Kontakt: 0642183412
https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

. . .

Sreda, 19. avgust2020.

Redovni sastanak PD „Žeželj“, sreda, kafe „Aleksandra“ pored Ćiftine Ćuprije u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

E-mail: pdzezeljkg@gmail.com
Kontakt: 0642183412
https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

. . .

Sreda, 26. avgust2020.

Redovni sastanak PD „Žeželj“, sreda, kafe „Aleksandra“ pored Ćiftine Ćuprije u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

E-mail: pdzezeljkg@gmail.com
Kontakt: 0642183412
https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

. . .

Opšte napomene

Na akcijama mogu učestvovati planinari, članovi PSS, ili članovi inostranih klubova članova saveza priznatog od UIAA,  sa uplaćenom članarinom za 2020. godinu, što potvrđuju planinarskom, članskom karticom prilikom prijave. Takođe na akciji mogu učestvovati i lica za koje je pokrenut postupak prijema u članstvo (lica koja su potpisala pristupnicu, evidencioni list i izjavu o odricanju odgovornosti ).

Svi učesnici akcije su dužni da potpišu izjavu o odricanju odgovornosti koju će dobiti od organizatora akcije.

Oprema: odgovarajuća za akciju i vremenske uslove. (Planinarske cipele, zaštita od vetra, sunca, kiše, snega, polar duks, kamašne, planinarski štapovi, zaštitna krema od UV zračenja, rezervna suva garderoba i laka obuća koja može ostati u prevozu do povratka sa staze, lampa sa rezervnim baterijama, pozitivno raspoloženje.) Hrana i voda iz ranca za celodnevni boravak u prirodi.

Akcije se odvijaju u skladu sa „Pravilnikom o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti“ PSS-a. Svi planinari učestvuju na sopstvenu odgovornost. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2020. godinu. Vodič u skladu sa pravilnikom o izvođenju planinarskih  akcija PSS-a, zadržava pravo izmene plana u slučaju nepredviđenih okolnosti. Organizator i vodič na stazi ne snose odgovornost za eventualne povrede i nesrećne slučajeve izazvane samovoljom pojedinaca, nesreće izazvane zdravstvenim problemima, kao i za nesreće izazvane pod dejstvom alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci, ne odgovaraju za učesnike koji krenu na stazu samostalno, pre ili nakon oranizovanog polaska, kao i za učesnike koji odaberu neki drugi pravac uspona i silaska.

Sve informacije i programi u vezi sa sa aktivnostima našeg Društva, objavljenih na ovom sajtu, namenjeni su samo članovima našeg Društva i članovima planinarskih organizacija učlanjenih u Planinarski savez Srbije.

. . .

Category : Avgust