Decembar 2019.

. . .

Sreda, 4. decembar 2019. g.


Redovni sastanak PD „Žeželj“, sreda, OŠ “Milutin i Draginja Todorović“ u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

E-mail: pdzezeljkg@gmail.com
Kontakt: 0642183412
https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

. . .

Nedelja 8. decembar 2019.
Međunarodni dan planina – Ješevac i Borački Krš

PD „Žeželj“ i PEK „Gora“, Kragujevac

Резултат слика за jesevac i boracki krs

Ješevac je planina u Šumadiji nalazi se nedaleko od Gornjeg Milanovca, na samo 7 kilometara istočno. Najviša tačka planine Ješevac je Crni vrh, 902 mnv, što je veoma visoko za brežuljkastu Šumadiju. Ješevac je planina treća po visini u Šumadiji, posle Rudnika sa severa i Gledićkih planina sa jugoistoka. U podnožju planine Ješevac, u kotlini sa jugoistoka nalazi se Gružansko jezero, a na jugozapadu se oslanja na padine planine Vujan.

Povodom 11. decembra, Međunarodnog dana planina PD „Žeželj“ i PEK „Gora“ iz Kragujevca tradicionalno organizuju regionalnu planinarsku akciju na planini Ješevac, od Rapaj brda, preko Crnog vrha (902 mnv) do Boračkog krša (515 mnv). Polazna tačka akcije je selo Grabovica, na 1.7 km od počentne tačke akcije nalazi se česma sa pijaćom vodom, nastavlja se prema vidikovcu Dobar pogled (683 mnv), odlatle prema Crnom vrhu (902m). Sa Crnog vrha postoji mogućnost da se organizuje gupa koja bi prešla kraću stazu i koja kreće prema Donjoj Vrbavi. Sa Crnog vrha se kreće pravcem Vesovog groba i spušta do ruševina manastira Ješevac, mesta u narodu poznatog kao Crkvine, gde se nalazi i drugi izvor pijaće vode na stazi (na 11.6 km od početne tačke akcije), odatle se silazi do Boračkog krša. Postoji mogućnost i uspona na Borački krš, što bi produžilo akciju još 2 km. Dužina staze je 20-21 km.

Plan akcije. 07:00 polazak iz Kragujevca kod Krsta, 08:00 dolazak do Rapaj brda, otvaranje akcije i polazak na stazu, 16:00 očekivani dolazak u selo Borač gde će nas čekati prevoz za Kragujevac. 16:30 očekivani dolazak na ručak, dok se dolazak u Kragujevac očekuje oko 19:30. Vreme potrebno da se pređe staza je 7h. Pijaće voda na stazi ima na dva mesta, staza je srednje laka.

Duža staza. Od Rapaj brda, preko Crnog vrha (902 mnv) do Boračkog krša (515mnv). Polazna tačka akcije je selo Grabovica, na 1.7 km od početne tačke nalazi se česma sa pijaćom vodom, nastavlja se prema vidikovcu Dobar pogled (683 mnv), odlatle prema Crnom vrhu (902 mnv). Sa Crnog vrha se kreće pravcem Vesovog groba i spušta do ruševina manastira Ješevac, mesta u narodu poznatog kao Crkvine, gde se nalazi i drugi izvor pijaće vode na stazi (na 11.6 km od početne tačke akcije), odatle se silazi do Boračkog krša (515 mnv). Dužina staze je 20-21 km. Ukupan uspon 771 m; ukupan silazak 890 m Vreme potrebno da se pređe staza, zavisno od vremenskih uslova, je 6-7sati. Kondiciona težina: 5/10; tehnička težina 4/10. Staza je srednje laka.

Kraća staza. Od Rapaj brda, preko Crnog vrha (902 mnv) do sela Donja Vrbava. Polazna tačka akcije je selo Grabovica, na 1.7 km od početne tačke nalazi se česma sa pijaćom vodom, nastavlja se prema vidikovcu Dobar pogled (683 mnv), odlatle prema Crnom vrhu (902 mnv). Sa Crnog vrha grupa kreće prema Donjoj Vrbavi. Odatle se učesnici akcije prebacuju autobusima do sela Borač. Tu se priključuju grupi koja je išla dužom stazom,a  takođe postoji mogućnost uspona na Borački krš. Dužina staze je 12 km. Ukupan uspon 526 m; ukupan silazak 487 m. Vreme potrebno da se pređe staza, zavisno od vremenskih ulsova, je 3-3,5 sata. Kondiciona težina: 3/10; tehnička težina 3/10. Staza je laka.

. . .

Sreda, 11. decembar 2019. g.


Redovni sastanak PD „Žeželj“, sreda, OŠ “Milutin i Draginja Todorović“ u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

E-mail: pdzezeljkg@gmail.com
Kontakt: 0642183412
https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

. . .

Sreda, 18. decembar 2019. g.


Redovni sastanak PD „Žeželj“, sreda, OŠ “Milutin i Draginja Todorović“ u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

E-mail: pdzezeljkg@gmail.com
Kontakt: 0642183412
https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

. . .

Sreda, 25. decembar 2019. g.


Redovni sastanak PD „Žeželj“, sreda, OŠ “Milutin i Draginja Todorović“ u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

E-mail: pdzezeljkg@gmail.com
Kontakt: 0642183412
https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

. . .

Opšte napomene

Na akcijama mogu učestvovati planinari, članovi PSS, ili članovi inostranih klubova članova saveza priznatog od UIAA, sa urađenim lekarskim pregledom i sa uplaćenom članarinom za 2019. godinu, što potvrđuju planinarskom, članskom karticom prilikom prijave. Takođe na akciji mogu učestvovati i lica za koje je pokrenut postupak prijema u članstvo (lica koja su potpisala pristupnicu, evidencioni list i izjavu o odgovornosti da na akciju idu na sopstvenu odgovornost).

Oprema: odgovarajuća za akciju i vremenske uslove. (Planinarske cipele, zaštita od vetra, sunca i kiše, polar duks, kamašne, planinarski štapovi, zaštitna krema od UV zračenja, rezervna suva garderoba i laka obuća koja može ostati u prevozu do povratka sa staze, lampa sa rezervnim baterijama, pozitivno raspoloženje.) Hrana i voda iz ranca za celodnevni boravak u prirodi.

Akcije se odvijaju u skladu sa „Pravilnikom o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti“ PSS-a. Svi planinari učestvuju na sopstvenu odgovornost. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2019. godinu. Vodič u skladu sa pravilnikom o izvođenju planinarskih  akcija PSS-a, zadržava pravo izmene plana u slučaju nepredviđenih okolnosti. Organizator i vodič na stazi ne snose odgovornost za eventualne povrede i nesrećne slučajeve izazvane samovoljom pojedinaca, nesreće izazvane zdravstvenim problemima, kao i za nesreće izazvane pod dejstvom alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci, ne odgovaraju za učesnike koji krenu na stazu samostalno, pre ili nakon oranizovanog polaska, kao i za učesnike koji odaberu neki drugi pravac uspona i silaska.

Sve informacije i programi u vezi sa sa aktivnostima našeg Društva, objavljenih na ovom sajtu, namenjeni su samo članovima našeg Društva i članovima planinarskih organizacija učlanjenih u Planinarski savez Srbije.

. . .

| Decembar |