Februar 2019.

. . .

PD „Žeželj“ Kragujevac organizuje

Osnovnu planinarsku obuku“od 28.02 do 11.04.2019. g.

Obuka je namenjena planinarima i svim ljubiteljima prirode – budućim planinarima koji žele da nauče više o ovom sportu i bezbednom boravku u planinama.

Neke od tema koje će se obrađivati su: osnove planinarske istorije, etike, teme u vezi sa planinarskom opremom, bezbednim boravkom u planinama, pripremom za boravak u planini… Pored toga obrađivaće se i teme o tehničkoj opremi, orijentaciji, korišćenju uređaja za orijentaciju, primena prve pomoći i mnoge druge teme koje se koriste u planinarenju.

Škola obuhvata teorijska predavanja i 3 izlaska na teren (Planinarski dom u Adžinim livadama i Gledićki Crni Vrh i Kanjon Voljavice i Kablar).

Teorijski deo će se izvoditi četvrtkom od 20:00 do 22:00 u prostorijama Osnovne škole „Milutin i Draginja Todorović“. Troškove teorijske nastave i vodiča na terenu pokriva PD „Žeželj“.

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti mailom: planinarskaobuka@gmail.com

Dodatne informacije možete dobiti na telefon: 0642774442

Raspored predavanja

28.02.2019.

Teme: Planinarska etika, pravila ponašanja, zaštita prirode/Planinarska organizacija/Istorija planinarstva/Pravilnik o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti.Predavači: Nataša Cvetković/Nikola Miletić

07.03.2019.

Teme: Planine/ Kretanje u planini/Planinarske staze i markacija. Predavači: Dragan Marjanović/Miodrag Živanović

14.03.2019.

Teme: Pripreme za odlazak u planinu/ Planinarska oprema. Predavači: Jovan Grbović/ Čedomir Nikić

21.03.2019.

Teme: Osnove topografije i orijentiringa/Korišćenje GPS uređaja. Predavači: Radojica Perović/Nikola Miletić/Miodrag Živanović

28.03.2019.

Teme: Osnovi meteorologije/Opasnosti u planini. Predavači: Radojica Perović/Dušan Petković

04.04.2019.

Teme: Prva pomoć. Predavači: Hitna pomoć

11.04.2019.

Teme: Tehnička oprema i korišćenje/Završni test. Predavač: Danijela Dimitrijević

Praktični deo

2 odlaska na neke od okolnih planina, termini u dogovoru sa polaznicima.

Planinarski dom u Adžinim livadama i Gledićki Crni Vrh
Kanjon Voljavice i/ili Kablar

. . .

Nedelja, 03 . februar 2019. godine

Organizator PD „Žeželj“ Kragujevac, vodič na stazi Nikola Miletić
Naziv akcije „Kutlovo – Grbice – Šljivovac“
Mesto održavanje akcije: Kutlovo, Grbice, Šljivovac

Udaljenost od Kragujevca 20 km. Vreme potrebno za putovanje 30 min. Polazak iz Kragujevca je planiran je za  kod Krsta u 08:00. Planirani povratak u Kragujevac do 18:00.

Izvođenje akcije će zavisiti od vremenskih prilika i dodatne informacije ukoliko bude promena će biti naknadno objavljene.

Akontacija 200 rsd. Rok za otkazivanje učešća 31. januar 2019. godine. Planinari koji otkažu učešće nakon navedenog roka, dužni su sami da pronađu zamenu za učešće, ili im neće biti vraćena uplaćena akontacija. Način prevoza i konačna cena biće utvrđeni po prijavi učesnika.

Na akciji mogu učestvovati planinari, članovi PSS, ili članovi inostranih klubova članova saveza priznatog od UIAA, sa urađenim lekarskim pregledom i sa uplaćenom članarinom za 2019. godinu, što potvrđuju planinarskom, članskom karticom prilikom prijave. Takođe na akciji mogu učestvovati i lica za koje je pokrenut postupak prijema u članstvo (lica koja su potpisala pristupnicu, evidencioni list i izjavu o odgovornosti da na akciju idu na sopstvenu odgovornost).

Oprema: odgovarajuća za akciju i vremenske uslove. (Planinarske cipele, zaštita od snega, vetra, sunca i kiše, polar duks, kamašne, planinarski štapovi, zaštitna krema od UV zračenja, rezervna suva garderoba i laka obuća koja može ostati u prevozu do povratka sa staze, lampa sa rezervnim baterijama, pozitivno raspoloženje.)

Hrana i voda iz ranca za celodnevni boravak u prirodi.

Napomena: Akcija se odvija u skladu sa „Pravilnikom o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti“ PSS-a. Svi planinari učestvuju na sopstvenu odgovornost. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2018. godinu. Vodič u skladu sa pravilnikom o izvođenju pl. akcija PSS-a, zadržava pravo izmene plana u slučaju nepredviđenih okolnosti. Organizator i vodič na stazi ne snose odgovornost za eventualne povrede i nesrećne slučajeve izazvane samovoljom pojedinaca, nesreće izazvane zdravstvenim problemima, kao i za nesreće izazvane pod dejstvom alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci, ne odgovaraju za učesnike koji krenu na stazu samostalno, pre ili nakon oranizovanog polaska, kao i za učesnike koji odaberu neki drugi pravac uspona i silaska.

Prijave i dodatne informacije Voja Milić 0642774442

. . .

Sreda, 06. februar 2019. godine

Redovni sastanak PD „Žeželj“, OŠ “Milutin i Draginja Todorović“ u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

e-mail: pdzezeljkg@gmail.com, tel. 064 218 34 12

https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

. . .

Subota, 09 . februar 2019. godine

Organizator PSD „Crni vrh“ Bor
Naziv akcije „Zimski uspon na Veliki krš 2019.“, tradicionalna
Mesto održavanje akcije: Veliki krš

Udaljenost od Kragujevca 170 km. Vreme potrebno za putovanje 2h 15 min. Polazak iz Kragujevca je planiran je za  kod Krsta u 06:30. Planirani povratak u Kragujevac do 21:00.

Program akcije. 08:30 – 08:55 okupljanje, prijava i predaja spiska učesnika, 09:00 –  otvaranje akcije ispred Doma kulture u selu Krivelj, 09:10 –  polazak autobusima do Carevog sela, 09:30 –  polazak na uspon, 14:00 –  izlazak na vrh Velikog krša 1148 mnv, 16:00 –  silazak do prevoja Cepe i polazak prema Krivelju, 17:00 –  podela zahvalnica društvima, klubovima, 17:30 –  ručak i druženje  u Domu u Krivelju, 18:00 –  zatvaranje akcije. Ukupna dužina staze uspon i silaz je oko 15km, uspon 528 m, spust 408 m. Organizator za učesnike akcije obezbećuje ručak-pasulj, salatu i hleb po ceni od 200,00 dinara. Obavezno poneti pribor za jelo i porciju. Smeštaj: Za one koji dođu dan ranije biće organizovan smeštaj u našem domu na Stolu. Cena smeštaja za jedno noćenje je 500,00 dinara, uz obaveznu rezervaciju. Kapaciteti će se popunjavati redosledom prijavljivanja. Oko Doma postoji prostor na kome je moguće postaviti šatore, bez naknade.

Izvođenje akcije će zavisiti od vremenskih prilika i dodatne informacije ukoliko bude promena će biti naknadno objavljene.

Akontacija 500 rsd. Rok za otkazivanje učešća 08. februar 2019. godine. Planinari koji otkažu učešće nakon navedenog roka, dužni su sami da pronađu zamenu za učešće, ili im neće biti vraćena uplaćena akontacija. Način prevoza i konačna cena biće utvrđeni po prijavi učesnika.

Na akciji mogu učestvovati planinari, članovi PSS, ili članovi inostranih klubova članova saveza priznatog od UIAA, sa urađenim lekarskim pregledom i sa uplaćenom članarinom za 2019. godinu, što potvrđuju planinarskom, članskom karticom prilikom prijave. Takođe na akciji mogu učestvovati i lica za koje je pokrenut postupak prijema u članstvo (lica koja su potpisala pristupnicu, evidencioni list i izjavu o odgovornosti da na akciju idu na sopstvenu odgovornost).

Oprema: odgovarajuća za akciju i vremenske uslove. (Planinarske cipele, zaštita od snega, vetra, sunca i kiše, polar duks, kamašne, planinarski štapovi, zaštitna krema od UV zračenja, rezervna suva garderoba i laka obuća koja može ostati u prevozu do povratka sa staze, lampa sa rezervnim baterijama, pozitivno raspoloženje.)

Hrana i voda iz ranca za celodnevni boravak u prirodi.

Napomena: Akcija se odvija u skladu sa „Pravilnikom o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti“ PSS-a. Svi planinari učestvuju na sopstvenu odgovornost. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2018. godinu. Vodič u skladu sa pravilnikom o izvođenju pl. akcija PSS-a, zadržava pravo izmene plana u slučaju nepredviđenih okolnosti. Organizator i vodič na stazi ne snose odgovornost za eventualne povrede i nesrećne slučajeve izazvane samovoljom pojedinaca, nesreće izazvane zdravstvenim problemima, kao i za nesreće izazvane pod dejstvom alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci, ne odgovaraju za učesnike koji krenu na stazu samostalno, pre ili nakon oranizovanog polaska, kao i za učesnike koji odaberu neki drugi pravac uspona i silaska.

Prijave i dodatne informacije Voja Milić 0642774442

. . .

Nedelja, 10. februar 2019. godine

Organizator PD „Žeželj“ Kragujevac
Naziv akcije „Goč: Sokolja – vrh Gvozdac – Brezna“
Mesto održavanje akcije: Goč – Brezna

Udaljenost od Kragujevca 75 km. Vreme potrebno za putovanje 90 min. Polazak iz Kragujevca je planiran je za  kod Krsta u 07:30. Planirani povratak u Kragujevac do 19:00.

Polazak i Kragujevca u 07:30. Putovanje ka Kraljevu. Dolazak u Sokolju (445 mnv) do 09:00. Odatle odmah počinje umereno strmi uspon na Gvozdac, nakon 2km se izlazi na greben i blago zatalasanim terenom se stiže do vrha Gvozdačka čuka (945 mnv). Odavde se nastavlja grebenskim putem ka Brezni gde bi do planinarskog doma „Gvozdac“ (680 mnv) trebali da stignemo do 15:00.  Posle odmora, dolazimo do prevoza i između 16:30-17:00 planiran je povratak u Kragujevac. Dolazak u Kragujevac je planiran između 18:00 i 19:00. Ukupan uspon je 680 m, spuštanje je oko 450 m. Staza je umereno naporna u prvom delu. Ostatak staze je primeren svim kategorijama i uzrastima planinara. Dužina staze je oko 11km.

Izvođenje akcije će zavisiti od vremenskih prilika i dodatne informacije ukoliko bude promena će biti naknadno objavljene.

Akontacija 300 rsd. Rok za otkazivanje učešća 08. februar 2019. godine. Planinari koji otkažu učešće nakon navedenog roka, dužni su sami da pronađu zamenu za učešće, ili im neće biti vraćena uplaćena akontacija. Način prevoza i konačna cena biće utvrđeni po prijavi učesnika.

Na akciji mogu učestvovati planinari, članovi PSS, ili članovi inostranih klubova članova saveza priznatog od UIAA, sa urađenim lekarskim pregledom i sa uplaćenom članarinom za 2019. godinu, što potvrđuju planinarskom, članskom karticom prilikom prijave. Takođe na akciji mogu učestvovati i lica za koje je pokrenut postupak prijema u članstvo (lica koja su potpisala pristupnicu, evidencioni list i izjavu o odgovornosti da na akciju idu na sopstvenu odgovornost).

Oprema: odgovarajuća za akciju i vremenske uslove. (Planinarske cipele, zaštita od snega, vetra, sunca i kiše, polar duks, kamašne, planinarski štapovi, zaštitna krema od UV zračenja, rezervna suva garderoba i laka obuća koja može ostati u prevozu do povratka sa staze, lampa sa rezervnim baterijama, pozitivno raspoloženje.)

Hrana i voda iz ranca za celodnevni boravak u prirodi.

Napomena: Akcija se odvija u skladu sa „Pravilnikom o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti“ PSS-a. Svi planinari učestvuju na sopstvenu odgovornost. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2018. godinu. Vodič u skladu sa pravilnikom o izvođenju pl. akcija PSS-a, zadržava pravo izmene plana u slučaju nepredviđenih okolnosti. Organizator i vodič na stazi ne snose odgovornost za eventualne povrede i nesrećne slučajeve izazvane samovoljom pojedinaca, nesreće izazvane zdravstvenim problemima, kao i za nesreće izazvane pod dejstvom alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci, ne odgovaraju za učesnike koji krenu na stazu samostalno, pre ili nakon oranizovanog polaska, kao i za učesnike koji odaberu neki drugi pravac uspona i silaska.

Prijave i dodatne informacije Voja Milić 0642774442

. . .

Sreda, 13. februar 2019. godine

Redovni sastanak PD „Žeželj“, OŠ “Milutin i Draginja Todorović“ u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

e-mail: pdzezeljkg@gmail.com, tel. 064 218 34 12

https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

. . .

15 – 24. februar 2019. godine

Organizator PD „Žeželj“ Kragujevac, organizator Nemanja Rebić, vodič Dragan Marjanović
Naziv akcije „Vulkan Teide na Kanarskim ostrvima (Španija)“
Mesto održavanje akcije: Kanarska ostrva (Španija)

Teida 3.717m, vulkan na ostrvu Tenerife (Španija). Planina-vulkan Teida i celo ostrvo Tenerife predstavlja zanimljivu destinaciju kako za planinare tako i za ostale ljubitelje atraktivnih, aktivnih putovanja. Planinari Žeželja planiraju odlazak na Kanarska ostrva u period 15.02.-24.02.2018. godine.  Na Tenerifima će grupa provesti punih sedam dana u planinarenju i obilasku ovog ostrva. Plan je da se tokom boravka posete i prepešače:

  • Pustinjski pejzaži velikog Teida kratera
  • Aktivni krateri i mnogi vunkalski megaliti
  • Glavni grad Santa Kruz i priobalne ribarske gradiće
  • U planu je i tura za aklimatizaciju učesnika. Izlazak do najviše ivice kratera Pico Viejo, visine preko 3.100m
  • Planirana je poseta šumovitoj planini Anaga i šetnja po visovima na istočnoj obali ostrva (od sela Chamorga do svetionika na obali okeana)
  • Uspon od mesta Vilaflor do vrha Guajara 2.717m (visinska razlika 1200m). Nakon uspona sledi silazak u veliki krater Teide – pripremna aklimatizaciona akcija za uspon na Teidu
  • Uspon na Teidu, odnosno najvišu tačku velikog kratera. Grupa bi na uspon krenula u toku noći sa ciljem da u jutarnjim časovima izađe na vrh visine 3.717m
  • obilazak kanjona Maska i poseta oblasti Teno (severozapadni kraj ostrva)
  • poseta gradićima severne obale ostrva i u mestu Icod poseta najstarijem drvetu na ostrvu (staro oko 1000 godina), čuvenom raritetu poznatom pod nazivom Zmajevo drvo

Tenerife su poznate po tome što su ostrvo kontrasta. Tako se istovremeno u zimskom periodu može kupati u Atlantiku i posmatrati visoki vulkan pod snegom. Takođe, dok je na jednom kraju ostrva gotovo pustinjski pejzaš, na svega tridesetak kilometara udaljenosti mogu se posetiti prave tropske šume, kao i nepregledne vinarije. Kragujevački planinari će se potruditi da sve to iskuse i što više kroz pešačke ture upoznaju ovaj jedinstveni raj.

. . .

Nedelja, 17 . februar 2019. godine

Organizator PD „Žeželj“ Kragujevac, vodič na stazi Nataša Cvetković
Naziv akcije „Veliki i Mali Vukan i manastir Svete Trojice“
Mesto održavanje akcije: Homoljske planine

Udaljenost od Kragujevca 80km. Vreme potrebno za putovanje sa pauzama, je 1,5h. Polazak iz Kragujevca je planiran je za 07:30 kod Krsta. Planirani povratak u Kragujevac je do 21h.

Početna tačka akcije je česma 4 lule koja se nalazi na magistralnom putu Petrovac Žagubica u blizini banje Ždrelo. U nastavku, staza nas vodi dužim usponom kroz šumu i bajkovite prizore. Nakon dužeg uspona, stižemo do dela staze, gde je teren pitomiji i lagan za prolazak ka Malom i Velikom Vukanu. Najpre ćemo popeti Mali Vukan 752 (mnv), zatim stazom preko sedla popeti i Veliki Vukan 825 (mnv). Na Velikom Vukanu nas čeka fenomenalan pogled na celokupno Homolje i njegove vrhove (Ježevac, Krilaš, Sumorovac, Štubej, Vranj,…), a u daljini Šomrda, Deli Jovan, Beljanica. Sledi spust sa Velikog Vukana najvećim delom kroz bukovu šumu, dugačak i strm, pa je potreban dodatan oprez. Planinarski deo akcije završavamo u centru sela Ždrelo, blagovremeno, pre zalaska sunca, a najkasnije do 16 časova, imajući u vidu kraći zimski dan. Staza je dugačka oko 11 km. Na stazi imamo jedan jači i dinamičan uspon, i dugačak spust, što je čini raznovrsnom i veoma zanimljivom. Prelazi se za oko šest sati laganijeg hoda sa sve pauzama. Staza nije teška, preporučena je za sve uzraste i kategorije planinara.  Vode na stazi ima na 4 mesta na početku i kraju staze. Nakon završetka akcije biće organizovano svraćanje do nekog etno restorana.

Izvođenje akcije će zavisiti od vremenskih prilika i dodatne informacije ukoliko bude promena će biti naknadno objavljene.

Akontacija 300 rsd. Rok za otkazivanje učešća 14. februar 2019. godine. Planinari koji otkažu učešće nakon navedenog roka, dužni su sami da pronađu zamenu za učešće, ili im neće biti vraćena uplaćena akontacija. Način prevoza i konačna cena biće utvrđeni po prijavi učesnika.

Na akciji mogu učestvovati planinari, članovi PSS, ili članovi inostranih klubova članova saveza priznatog od UIAA, sa urađenim lekarskim pregledom i sa uplaćenom članarinom za 2019. godinu, što potvrđuju planinarskom, članskom karticom prilikom prijave. Takođe na akciji mogu učestvovati i lica za koje je pokrenut postupak prijema u članstvo (lica koja su potpisala pristupnicu, evidencioni list i izjavu o odgovornosti da na akciju idu na sopstvenu odgovornost).

Oprema: odgovarajuća za akciju i vremenske uslove. (Planinarske cipele, zaštita od snega, vetra, sunca i kiše, polar duks, kamašne, planinarski štapovi, zaštitna krema od UV zračenja, rezervna suva garderoba i laka obuća koja može ostati u prevozu do povratka sa staze, lampa sa rezervnim baterijama, pozitivno raspoloženje.)

Hrana i voda iz ranca za celodnevni boravak u prirodi.

Napomena: Akcija se odvija u skladu sa „Pravilnikom o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti“ PSS-a. Svi planinari učestvuju na sopstvenu odgovornost. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2019. godinu. Vodič u skladu sa pravilnikom o izvođenju pl. akcija PSS-a, zadržava pravo izmene plana u slučaju nepredviđenih okolnosti. Organizator i vodič na stazi ne snose odgovornost za eventualne povrede i nesrećne slučajeve izazvane samovoljom pojedinaca, nesreće izazvane zdravstvenim problemima, kao i za nesreće izazvane pod dejstvom alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci, ne odgovaraju za učesnike koji krenu na stazu samostalno, pre ili nakon oranizovanog polaska, kao i za učesnike koji odaberu neki drugi pravac uspona i silaska.

Prijave i dodatne informacije Voja Milić 0642774442

. . .

Sreda, 20. februar 2019. godine

Redovni sastanak PD „Žeželj“, OŠ “Milutin i Draginja Todorović“ u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

e-mail: pdzezeljkg@gmail.com, tel. 064 218 34 12

https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

. . .

23 . februar 2019. godine

Organizator PK „Železničar“ Niš, republička akcija
Naziv akcije „Zimski uspon na Trem“
Mesto održavanje akcije: Suva planina

Udaljenost od Kragujevca 180km. Vreme potrebno za putovanje sa pauzama, je 3h. Polazak iz Kragujevca je planiran je za 05:00 kod Krsta. Povratak u Kragujevac do 22h.

Okupljanje učesnika akcije i prijava u „Štabu akcije“ u Domu kulture u Gornjoj Studeni. Svečano otvaranje akcije ispred Doma kulture Gornja Studena u 07.00 časova i polazak prve grupe na stazu. U 08.00 časova polazak druge grupe. Staza ide kroz seloGornja Studena, preko izletišta
i izvorišta„Bojanine vode“ (890mnv), izvorišta „Ljubina česma“(1100mnv), prevoja „Devojački grob“ (1311mnv), grebenom Suve planine do vrha „Trem“(1810mnv), ukupne dužine u jednom pravcu –11,4km. Nakon kraćeg zadržavanja na vrhu i fotografisanja, sledi povratak u selo Gornja Studena, gde će u Domu kulture u Gornjoj Studeni biti organizovana podela toplog obroka svim učesnicima koji su se prijavili „Štabu akcije“. Cena bona za topli obrok (hleb, pasulj, salatai čaj) je 150 dinara. Neophodno je poneti sa sobom pribor za jelo. Topli obrok će se služiti do
18.00 časova. U 18:00 časova je planirana dodela zahvalnica, pehara i diploma i zatvaranje akcije. Od 16:00 časova planiran je kulturno –zabavni program.

Izvođenje akcije će zavisiti od vremenskih prilika i dodatne informacije ukoliko bude promena će biti naknadno objavljene.

Akontacija 500 rsd. Rok za otkazivanje učešća 21. februar 2019. godine. Planinari koji otkažu učešće nakon navedenog roka, dužni su sami da pronađu zamenu za učešće, ili im neće biti vraćena uplaćena akontacija. Način prevoza i konačna cena biće utvrđeni po prijavi učesnika.

Na akciji mogu učestvovati planinari, članovi PSS, ili članovi inostranih klubova članova saveza priznatog od UIAA, sa urađenim lekarskim pregledom i sa uplaćenom članarinom za 2019. godinu, što potvrđuju planinarskom, članskom karticom prilikom prijave. Takođe na akciji mogu učestvovati i lica za koje je pokrenut postupak prijema u članstvo (lica koja su potpisala pristupnicu, evidencioni list i izjavu o odgovornosti da na akciju idu na sopstvenu odgovornost).

Oprema: odgovarajuća za akciju i vremenske uslove. (Planinarske cipele, zaštita od snega, vetra, sunca i kiše, polar duks, kamašne, planinarski štapovi, zaštitna krema od UV zračenja, rezervna suva garderoba i laka obuća koja može ostati u prevozu do povratka sa staze, lampa sa rezervnim baterijama, pozitivno raspoloženje.)

Hrana i voda iz ranca za celodnevni boravak u prirodi.

Napomena: Akcija se odvija u skladu sa „Pravilnikom o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti“ PSS-a. Svi planinari učestvuju na sopstvenu odgovornost. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2018. godinu. Vodič u skladu sa pravilnikom o izvođenju pl. akcija PSS-a, zadržava pravo izmene plana u slučaju nepredviđenih okolnosti. Organizator i vodič na stazi ne snose odgovornost za eventualne povrede i nesrećne slučajeve izazvane samovoljom pojedinaca, nesreće izazvane zdravstvenim problemima, kao i za nesreće izazvane pod dejstvom alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci, ne odgovaraju za učesnike koji krenu na stazu samostalno, pre ili nakon oranizovanog polaska, kao i za učesnike koji odaberu neki drugi pravac uspona i silaska.

Prijave i dodatne informacije Voja Milić 0642774442

. . .

Sreda, 27. februar 2019. godine

Redovni sastanak PD „Žeželj“, OŠ “Milutin i Draginja Todorović“ u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

e-mail: pdzezeljkg@gmail.com, tel. 064 218 34 12

https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

. . .

Četvrtak, 28. februar 2019. godine

Osnovna planinarsku obuka

Teme: Planinarska etika, pravila ponašanja, zaštita prirode/Planinarska organizacija/Istorija planinarstva/Pravilnik o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti. Predavači: Nataša Cvetković/Nikola Miletić

OŠ “Milutin i Draginja Todorović“ u Kragujevcu sa početkom u 20:00h.

e-mail: planinarskaobuka@gmail.com, tel. 0642774442

https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

. . .

Category : Februar