Mart 2019.

. . .

Subota 23. mart 2019. godine

Organizator PD „Žeželj“ Kragujevac, vodič Nataša Cvetković
Naziv akcije „Žaračka planina“
Mesto održavanja akcije Žaračka planina

https://s1.wklcdn.com/image_50/1501995/15844921/9898213.jpg

Udaljenost od Kragujevca 100km. Vreme potrebno za putovanje , sa pauzama oko 2h. Polazak iz Kragujevca je planiran je od Krsta u 07:00h. Planirani povratak u Kragujevac je do 20:00h.

Žaračka planina (1062 m) pripada kopaoničkoj grupi planina, prostire se do Ibra na zapadu, do Gokčanice i Ibra na jugu i jugoistoku, a na severu se preko Popove reke vezuje za Studenu planinu. Nalazi se istočno od varošice Ušće.
Početna tačka akcije je Ušće. Na početku akcije, uspon na Žaračku planinu je veliki, nekih 2 km vodi staza uzbrdo kroz borovu šumu. Međutim, kad se izađe iz zone šume, ulazimo na travnatu visoravan. Na putu ka vrhu planine vidikom dominira planina Radočelo, Rogozna, Čemerno, Kukavica, Kopaonik i Željin. U povratku, staza vodi nizbrdo sa druge strane ove planine, silazimo u pravcu Popove Reke. Mestimično staza ima strme spustove kroz gustu borovu šumu što doprinosi atraktivnosti. Na jednom od vidikovaca u povratku, Ušće se vidi kao na dlanu.
Staza je kružna. Ukupna dužina staze je 13,5 km, sa ukupnim usponom od 710 m i sa ukupnim spustom od 710 m. Vreme potrebno za prelazak staze je oko 6,5 h laganog hoda sa pauzama. Staza spada u srednje zahtevne.

Izvođenje akcije će zavisiti od vremenskih prilika i dodatne informacije ukoliko bude promena će biti naknadno objavljene.

Akontacija 500 rsd. Rok za otkazivanje učešća 21. mart 2019. godine. Planinari koji otkažu učešće nakon navedenog roka, dužni su sami da pronađu zamenu za učešće, ili im neće biti vraćena uplaćena akontacija. Način prevoza i konačna cena biće utvrđeni po prijavi učesnika.

Na akciji mogu učestvovati planinari, članovi PSS, ili članovi inostranih klubova članova saveza priznatog od UIAA, sa urađenim lekarskim pregledom i sa uplaćenom članarinom za 2019. godinu, što potvrđuju planinarskom, članskom karticom prilikom prijave. Takođe na akciji mogu učestvovati i lica za koje je pokrenut postupak prijema u članstvo (lica koja su potpisala pristupnicu, evidencioni list i izjavu o odgovornosti da na akciju idu na sopstvenu odgovornost).

Oprema: odgovarajuća za akciju i vremenske uslove. (Planinarske cipele, zaštita od snega, vetra, sunca i kiše, polar duks, kamašne, planinarski štapovi, zaštitna krema od UV zračenja, rezervna suva garderoba i laka obuća koja može ostati u prevozu do povratka sa staze, lampa sa rezervnim baterijama, pozitivno raspoloženje.)

Hrana i voda iz ranca za celodnevni boravak u prirodi.

Napomena: Akcija se odvija u skladu sa „Pravilnikom o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti“ PSS-a. Svi planinari učestvuju na sopstvenu odgovornost. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2019. godinu. Vodič u skladu sa pravilnikom o izvođenju pl. akcija PSS-a, zadržava pravo izmene plana u slučaju nepredviđenih okolnosti. Organizator i vodič na stazi ne snose odgovornost za eventualne povrede i nesrećne slučajeve izazvane samovoljom pojedinaca, nesreće izazvane zdravstvenim problemima, kao i za nesreće izazvane pod dejstvom alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci, ne odgovaraju za učesnike koji krenu na stazu samostalno, pre ili nakon oranizovanog polaska, kao i za učesnike koji odaberu neki drugi pravac uspona i silaska.

Prijave i dodatne informacije: Nataša Cvetković, 0600456492

Vremenska prognoza za Žaračku planinuРезултат слика за vremenska prognoza. . .

Sreda, 27. mart 2019. godine

Redovni sastanak PD „Žeželj“, sreda, OŠ “Milutin i Draginja Todorović“ u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

e-mail: pdzezeljkg@gmail.com, tel. 064 218 34 12

https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

. . .

Četvrtak, 28. mart 2019. godine

Сродна слика

Osnovna planinarsku obuka

Teme: Osnovi meteorologije/Opasnosti u planini. Predavači: Radojica Perović / Dušan Petković

OŠ “Milutin i Draginja Todorović“ u Kragujevcu sa početkom u 20:00h.

e-mail: planinarskaobuka@gmail.com, tel. 0642774442

https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

. . .

Nedelja 31. mart 2019. godine

Organizator PD „Žeželj“ Kragujevac, vodič Nataša Cvetković
Naziv akcije „Kanjon Đetinje“
Mesto održavanja akcije, Užice

Đetinja canyon.jpgАутор: nevena kukoljac – [1]Uploaded by BokicaK, CC BY 2.0,

Udaljenost od Kragujevca 110km. Vreme potrebno za putovanje , sa pauzama oko 2h. Polazak iz Kragujevca je planiran je od Krsta u 07:00h. Planirani povratak u Kragujevac je do 20:00h.

Na uspon prema ostacima utvrđenja Stari grad, polazimo nedaleko od gradske plaže u centru Užica. Tvrđava na brdu iznad grada sazidana je u ranom srednjem veku, nad samim izlazom iz klisure, kao zaštita trgovačkom putu koji je ovuda prolazio. U više navrata je dograđivana i ostala sačuvana do 1863 god. kada su je Turci minirali i porušili. Nakon obilaska tvrđave, spuštamo se prema klisuri Đetinje, odakle krećemo na pešačku turu. Klisura Đetinja je dugačka 15 km, na određenim delovima poseduje kanjonske odlike, mi prelazimo njen najlepši deo od Užica do Staparske banje oko 6,5 km ( asfalta). Na tom neverovatnom putu prolazimo 12 tunela (veći broj tunela je neosvetljen pa je potrebno poneti lampu). Imamo mogućnost i da se zaobiđu pojedini tuneli, gde bi išli pored same reke. Prolazimo u delu gde je kanjon najuži, samo 3m i zovu se kotlovi. U Staparskoj banji pravimo dužu pauzu, a zatim jos 6km do brane Vrutci. Završetak akcije ce biti u manstiru Rujno, u ataru sela Vrutci. Ukupna dužina staze je oko 15,5 km, spada u lagane staze. (Napomena: 6,5 km staze je asfalta a ostalo je makadam.)

Izvođenje akcije će zavisiti od vremenskih prilika i dodatne informacije ukoliko bude promena će biti naknadno objavljene.

Akontacija 500 rsd. Rok za otkazivanje učešća 28. mart 2019. godine. Planinari koji otkažu učešće nakon navedenog roka, dužni su sami da pronađu zamenu za učešće, ili im neće biti vraćena uplaćena akontacija. Način prevoza i konačna cena biće utvrđeni po prijavi učesnika.

Na akciji mogu učestvovati planinari, članovi PSS, ili članovi inostranih klubova članova saveza priznatog od UIAA, sa urađenim lekarskim pregledom i sa uplaćenom članarinom za 2019. godinu, što potvrđuju planinarskom, članskom karticom prilikom prijave. Takođe na akciji mogu učestvovati i lica za koje je pokrenut postupak prijema u članstvo (lica koja su potpisala pristupnicu, evidencioni list i izjavu o odgovornosti da na akciju idu na sopstvenu odgovornost).

Oprema: odgovarajuća za akciju i vremenske uslove. (Planinarske cipele, zaštita od snega, vetra, sunca i kiše, polar duks, kamašne, planinarski štapovi, zaštitna krema od UV zračenja, rezervna suva garderoba i laka obuća koja može ostati u prevozu do povratka sa staze, lampa sa rezervnim baterijama, pozitivno raspoloženje.)

Hrana i voda iz ranca za celodnevni boravak u prirodi.

Napomena: Akcija se odvija u skladu sa „Pravilnikom o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti“ PSS-a. Svi planinari učestvuju na sopstvenu odgovornost. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2019. godinu. Vodič u skladu sa pravilnikom o izvođenju pl. akcija PSS-a, zadržava pravo izmene plana u slučaju nepredviđenih okolnosti. Organizator i vodič na stazi ne snose odgovornost za eventualne povrede i nesrećne slučajeve izazvane samovoljom pojedinaca, nesreće izazvane zdravstvenim problemima, kao i za nesreće izazvane pod dejstvom alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci, ne odgovaraju za učesnike koji krenu na stazu samostalno, pre ili nakon oranizovanog polaska, kao i za učesnike koji odaberu neki drugi pravac uspona i silaska.

Prijave i dodatne informacije: Nataša Cvetković 0600456492

Vremenska prognoza za kanjon ĐetinjeРезултат слика за vremenska prognoza

. . .

Category : Mart