Oktobar 2019.

. . .

Poziv za podnošenje predloga za plan akcija PD „Žeželj“ za 2020. godinu

Related image

Pozivaju se članovi i prijatelji PD „Žeželj“ da do 01. decembra 2019. godine podnesu Upravnom odboru Društva svoje predloge akcija za uvrštavanje u plan i program PD „Žeželj“ za 2020 .godinu, i to kako akcija koje bi organizovali i vodili, tako i akcija na koje bi želeli da idu.

Potrebno je da predlozi sadrže što je moguće preciznije odrednice o planinama, vrhovima i predelima i datumu ili periodu izvođenja akcije.

Predlozi se podnose elektronskom poštom, na zvaničnu adresu PD „Žeželj“: pdzezeljkg@gmail.com ili na redovnim sastancima Društva svake srede u OŠ “Milutin i Draginja Todorović“ u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

Upravni odbor PD „Žeželj“ u obavezi je da najkasnije do 25.decembra 2019. godine usvoji Plan planinarskih akcija Društva za 2020.godinu, kao i Listu vođa akcija za 2020.godinu.

Postupak predlaganja akcija, organizacija i izvođenje akcija bliže su određeni Pravilnikom o organizovanju i izvođenju planinarskih akcija u organizaciji PD „Žeželj“.

PD „Žeželj“ pre svega organizuje pešačke i klasične planinarske akcije u Srbiji i inostranstvu, organizuje visokogorske akcije i podržava svoje članove u učešću na visokogorskima akcijama i ekspedicijama koje organizuju druga udruženja i vodiči, takođe je PD „Žeželj“ orijentisano i ka alpinizmu,  penjanju na prirodnim stenama i akcijama prelazaka via ferrata.

U ovim okvirima očekujemo predloge aktivnosti za 2020.godinu.

. . .

Sreda, 16. oktobar 2019. g.


Redovni sastanak PD „Žeželj“, sreda, OŠ “Milutin i Draginja Todorović“ u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

E-mail: pdzezeljkg@gmail.com
Kontakt: 0642183412
https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

. . .

18.-22. oktobar 2019.
Rumija i planine Kruje – Crna Gora i Albanija

PD „Žeželj“, Kragujevac, vodiči Nemanja Rebić i Dragan Marjanović

Резултат слика за Rumija

Udaljenost od Kragujevca oko 600 km. Polazak iz Kragujevca u petak u 14:30. Planirani povratak u Kragujevac u utorak do 21h.

Plan akcije.

Petak: Polazak iz Kragujevca u petak u 14:30. Dolazak u Kolašin oko 20:30, noćenje u apartmanima.

Subota: Jutarnja vožnja do Skadarskog jezera – oko 150km, odnosno sela Gornja Briska (490m). Tura sa usponom na vrh Rumije (1.595m) traje oko 6,5h. Po silasku sledi poseta dolini kestenova i prevoju-vidikovcu Stegvaš. Nastavak puta od Sregvaša do mesta Kruče (Ulcinj) gde je planirano noćenje u privatnom apartmanu.

Nedelja: Iz Kruča se polazi na put u prepodnevnim satima. Poseta Ulcinju, ulazak u Albaniju, poseta ostacima manastira Svetog Sergija i Vakha (manastir u kome su sahranjeni prvi krunisani naši kraljevi Mihailo I Bodin) na reci Bojani, nastavak puta do Kruje. Smeštaj u hotelu i popodnevni obilazak grada, stare tvrđave, muzeja Skenderbega I etnografskog muzeja.

Ponedeljak: Ko želi može u jutarnjim satima poći sa vodičem na uspon na planinu Kruju iz samog mesta. Uspon traje oko 90min, a izlazi se na stenoviti vidikovac nad gradom (1.117m). Nakon silaska do našeg hotela sledi pakovanje svih stvari i polazak cele grupe do prevoja Štame (oko 20km vožnje) odakle je planiran uspon na Skenderbegovu goru – njen najviši vrh – Jezerski vrh (1.724m). Uspon treje oko 2 sata, a visinska razlika je oko 580m. Nakon silaska polazimo natrag za Kruče i u planu je odlazak do plaže Sveti Đorđe (alban. Shengjin) sa kupanjem u moru, ako meteorološki uslovi dozvole. Dolazak u večernjim časovima u isti objekat u Kručama. Noćenje.

Utorak: Nakon doručka, obilaska kristalne plaže u samim Kručama, sledi napuštanje privatnog apartmana i putovanje za Podgoricu. Poseta manastiru Dajbabe kraj Podgorice, nastavak puta kanjonom Morače I povratak preko Prijepolja i Zlatibora za Kragujevac. Planirani povratak u Kragujevac u utorak do 21h.

Napomena: Dobro procenite svoje psihofizičke mogućnosti pre odluke da učestvujete. Uspon na Rumiju je zahtevan kondiciono, uspon na Skenderbegovu goru je osrednje kondicione težine. Tokom čitave akcije nema tehnički zahtevnih detalja.

Oprema: odgovarajuća za akciju i vremenske uslove (Planinarske cipele, naočare, kapa, rukavice, papuče, planinarski štapovi, rezervna suva garderoba, vreća za spavanje (ili posteljina) i baterijska lampa sa rezervnim baterijama). Obavezno je poneti pasoš.

Prijavljivanje i dodatne informacije: Nemanja Rebić 0643900098, i na redovnim sastancima društva sredom od 19:30 OŠ “Milutin i Draginja Todorović“.

. . .

Nedelja 20. oktobar 2019.
Mala toplička transferzala
, planina Vidojevica
PSK „Toplica“, Prokuplje

Резултат слика за planina vidojevica kod prokuplja

Udaljenost od Kragujevca 180 km.  Planirani polazak kod Krsta 06:30. Vreme potrebno za putovanje 2h 15min. Planirani povratak u Kragujevac do 20h.

Program akcije: 09:00h – Okupljanje i prijava učesnika. Mesto okupljanja – škola u Rastovnici, 5km od Prokuplja, 09:30h – Polazak na pešačku stazu. Škola u Rastovnici (KT2) – vrh Pasjača Bučinski grad (KT3a) – Škola u Rastovnici (KT2) 15:30h – Okupljanje učesnika u Rastovnici. Podela zahvalnica i zajednički ručak. Dužina staze je 16km. Visinska razlika u usponu i silazu 692m, vreme potrebno za prolazak satze je oko 5 sati.

Prijave i dodatne informacije Voja Milić 0642774442

. . .

Sreda, 23. oktobar 2019. g.


Redovni sastanak PD „Žeželj“, sreda, OŠ “Milutin i Draginja Todorović“ u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

E-mail: pdzezeljkg@gmail.com
Kontakt: 0642183412
https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

. . .

Nedelja 27. oktobar 2019.
Memorijal „dr Sonja Perišić“

PD „Žeželj“, Kragujevac

Сродна слика

. . .

Sreda, 30. oktobar 2019. g.


Redovni sastanak PD „Žeželj“, sreda, OŠ “Milutin i Draginja Todorović“ u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

E-mail: pdzezeljkg@gmail.com
Kontakt: 0642183412
https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

. . .

Opšte napomene

Na akcijama mogu učestvovati planinari, članovi PSS, ili članovi inostranih klubova članova saveza priznatog od UIAA, sa urađenim lekarskim pregledom i sa uplaćenom članarinom za 2019. godinu, što potvrđuju planinarskom, članskom karticom prilikom prijave. Takođe na akciji mogu učestvovati i lica za koje je pokrenut postupak prijema u članstvo (lica koja su potpisala pristupnicu, evidencioni list i izjavu o odgovornosti da na akciju idu na sopstvenu odgovornost).

Oprema: odgovarajuća za akciju i vremenske uslove. (Planinarske cipele, zaštita od vetra, sunca i kiše, polar duks, kamašne, planinarski štapovi, zaštitna krema od UV zračenja, rezervna suva garderoba i laka obuća koja može ostati u prevozu do povratka sa staze, lampa sa rezervnim baterijama, pozitivno raspoloženje.) Hrana i voda iz ranca za celodnevni boravak u prirodi.

Akcije se odvijaju u skladu sa „Pravilnikom o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti“ PSS-a. Svi planinari učestvuju na sopstvenu odgovornost. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2019. godinu. Vodič u skladu sa pravilnikom o izvođenju planinarskih  akcija PSS-a, zadržava pravo izmene plana u slučaju nepredviđenih okolnosti. Organizator i vodič na stazi ne snose odgovornost za eventualne povrede i nesrećne slučajeve izazvane samovoljom pojedinaca, nesreće izazvane zdravstvenim problemima, kao i za nesreće izazvane pod dejstvom alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci, ne odgovaraju za učesnike koji krenu na stazu samostalno, pre ili nakon oranizovanog polaska, kao i za učesnike koji odaberu neki drugi pravac uspona i silaska.

Sve informacije i programi u vezi sa sa aktivnostima našeg Društva, objavljenih na ovom sajtu, namenjeni su samo članovima našeg Društva i članovima planinarskih organizacija učlanjenih u Planinarski savez Srbije.

. . .

Category : Oktobar