Februar 2020.

. . .

Nedelja 23. februar 2020.
Brđani – Savinac
PD „Žeželj“

Резултат слика за brdjani savinac"

Udaljenost od Kragujevca 60 km. Planirani polazak kod Krsta u 07:30. Vreme potrebno za putovanje 60-70 min. Planirani povratak za Kragujevac oko 17:30.

Plan akcije: Start akcije u 09:00. Staza kreće od Radojkine kafane (kod igrališta) u Brđanima i ide naviše, kroz šumu, uz obronke brda Zrnac. Od prevoja između brda Zrnac i Ilijaka kreće uspon prema vrhu Ilijak (510mnv), gde je planirana kratka pauza. Silazak prema polju Semedraž, uz Dičinu. Dalje nastavljamo uz autoput, do semedraškog groblja, gde skrećemo levo, na zapad, i prelazimo Milisavljevića ćupriju na Dičini (pauza za doručak). Ilijak (510m) je vrh koji se nalazi pored Ibarske magistrale, na izlasku iz Gornjeg Milanovca prema Čačku. Sa njega se pruža pogled prema okolnim vrhovima – Malom Vujnu, ali i prema Ovčaru i Kablaru, Jelici u daljini. Obrastao je hrasovim šumama i kulturama crnog bora, a između njih se nalaze goleti (kamenjari) obrasle oskudnom vegetacijom. Najatraktivniji deo Ilijaka je centralni greben na kome se nalazi najviši vrh. Od centralnog grebena se u više pravaca spuštaju ostali grebeni (prema Dičini i Despotovici). Nastavljamo strmim usponom do vrha Straževica (516mnv) (kratka pauza). Povratak istim putem do Milisavljevića ćuprije. Straževica (516m) je niska planina sa dva vrha iznad 500m, koja se nalazi u graničnom delu opština Gornji Milanovac i Čačak. Obrasla je hrastovim šumama. Sam vrh je golet sa lepim pogledom na okolne visove. Staza dalje vodi uz Dičinu uzvodno (kratka pauza za fotografisanje) i odvaja desno, usponom ka vrhovima Krvavca. U prvom delu staza je strma i kamenita, potom prolazi kroz šumu i izlazi na centralnu visoravan Krvavca (555mnv), gde se nalazi vidikovac prema savinačkoj kotlini (pauza za ručak). Krvavac (555m) је vеlikо šumоvitо i rаzgrаnаtо brdо nа јužnој strаni sеlа Šаrаni, sа uzаnоm visоrаvni nа vrhu brdа. Severоzаpаdnа strаnа spuštа sе kа unutrаšnjеm dеlu sеlа, istоčnа strаnа pripаdа sеlu Sеmеdrаž, а јužnа i јugоzаpаdnа strаnа spuštајu sе dо lеvе оbаlе rеkе Dičinе. Krvаvаc је isprеsеcаn brојnim pоtоcimа izmеđu kојih sе nаlаzе kоsе i prеvојi. Krvаvаc је оd zаvršеtkа Drugоg svеtskоg rаtа imао vrlо mаlо šumskоg rаstinjа, pа su nа njеgоvim kоsаmа i dоlоvimа pаslа brојnа stаdа оvаcа i kоzа. Pоslе rаtа, pоšumlјеnе su gоlе kоsе bоrоvim sаdnicаmа kоје dаnаs činе gustu zеlеnu šumu. Nа pоčеtku Drugоg srpskоg ustаnkа, u gustој šumi оvоg brdа, bio је zbеg nаrоdа Šаrаnа i Sеmеdrаži. Stаrci, žеnе i dеcа sklоnili su sе dаlје оd putеvа kојimа је trеbаlо dа prоđе turskа vојskа, kојu је iz Bеоgrаdа vоdiо Imšir-pаšа (Ćаја-pаšа) kао pоmоć Тurcimа u Čаčku kоје su nаpаdаli srpski ustаnici. Pаšinа vојskа је u Brusnici оbаvеštеnа dа su Srbi pоstаvili zаsеdu u brđаnskој klisuri i dа nе mоžе da prođe dоlinоm Dеspоtоvicе. Ćаја-pаšа је trаžiо vоdičа kојi bi ih prеvео prеkо Sеmеdrаži, Šаrаnа i Rоžnjа dо Čаčkа. Zа vоdičа sе pоnudiо Маrkо Cаrеvić iz sеlа Vеlеrеč, s tim dа mu Тurci zа uslugu plаtе čizmu dukаtа. Тurci su sе iznеnаdа pојаvili u šumi u kојој sе nаrоd sklоniо i оdmаh nаpаli zbеg. Pоsеkli su svе kојi nisu uspеli dа umаknu dаlје u šumu. Brdо је bilо nаtоplјеnо krvlјu, pа gа је nаrоd prоzvао Krvаvаc. Ćаја-pаšа i njеgоvа vојskа stigli su u Čаčаk, а njihоvоm vоdiču Cаrеviću је, umеstо nаgrаdе, оdsеčеnа glаvа. Sa visoravni silazimo grebenom prema Dičini, odakle se makadamskim putem uz reku vraćamo prema Savincu, gde će nas čekati vozilo. Odmor u restoranu “Zapis” u Takovu. Povratak za Kragujevac oko 17:30. Dužina staze: 16km. Uspon: 700m. Spust: 650m. Vreme prolaska: oko 8 sati. Staza ima par kraćih, strmih deonica, nije pogodna za planinare nedovoljne fizičke spremnosti.

Prijave i dodatne informacije Danijela Popović 0646532745

. . .

Sreda, 26. februar 2020.

Redovni sastanak PD „Žeželj“, sreda, OŠ “Milutin i Draginja Todorović“ u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

E-mail: pdzezeljkg@gmail.com
Kontakt: 0642183412
https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

. . .

Subota 29. februar 2020.
24 Zimski uspon na Trem
PD „Železničar“, republička akcija

Udaljenost od Kragujevca 180km. Vreme potrebno za putovanje sa pauzama, je 3h. Polazak iz Kragujevca je planiran je za 04:00 kod Krsta. Povratak u Kragujevac do 22h. Okupljanje učesnika akcije i prijava „Štabu akcije“ u školi u Donjem Dušniku. Polazak prve grupe je planiran odmah nakon svečanog otvaranja akcije ispred Doma klulture u 7 časova dok će druga grupa krenuti u 8 časova. Staza kreće iz Donjeg Dušnika (600mnv) ide kroz selo Gornji Dušnik, potom šumskom stazom do prevoja Devojački grob (1311 m/nv), grebenom Suve planine do vrha Trem (1810 mnv). Ukupna dužina staze je 26km. Nakon kraćeg zadržavanja na vrhu i fotografisanja, povratak u Donji Dušnik, gde će u Elidu biti organizovana podela toplog obroka svim učesnicima koji su se prijavili „Štabu akcije“. Cena bona za topli obrok (pasulj, hleb, salata i čaj) je 150 dinara. Neophodno je poneti sa sobom pribor za jelo. Topli obrok će se služiti do 19 časova. U 19 časova je organizovana dodela zahvalnica, pehara i zatvaranje akcije. U 17 časova biće organizovan kulturno – zabavni program.

Prijave i dodatne informacije Jelena Pavlović 0642542788

. . .

Nedelja 01. mart 2020.
Dan društva
PD „Žeželj“

Резултат слика за planinarenje

Udaljenost od Kragujevca 20km. Planirani polazak kod Krsta u 08:00.

U planinarskom domu u Adžinim livadama je planirana pauza za čaj, kafu i osveženje. Nakon toga se prebacujemo do Bajčetine autobusom. Planirana staza vodi do Gledićkog Crnog vrha, nakon čega sledi mali odmor i povratak prema Bačetini stazom preko Cerja. Dužina staze je od 8,5 -10 km u zavisnosti od stanja na terenu. Planirano vreme potrebno za prelazak staze je 3,5-4 sata laganog hoda. Povratak u planinarski dom je planiran do 14h, gde će biti upriličen ručak i druženje planinara.

Cena akcije prevoz i ručak 700rsd.  Prijave i dodatne informacije Jelena Pavlović 0642542788

. . .

Opšte napomene

Na akcijama mogu učestvovati planinari, članovi PSS, ili članovi inostranih klubova članova saveza priznatog od UIAA,  sa uplaćenom članarinom za 2020. godinu, što potvrđuju planinarskom, članskom karticom prilikom prijave. Takođe na akciji mogu učestvovati i lica za koje je pokrenut postupak prijema u članstvo (lica koja su potpisala pristupnicu, evidencioni list i izjavu o odricanju odgovornosti ).

Svi učesnici akcije su dužni da potpišu izjavu o odricanju odgovornosti koju će dobiti od organizatora akcije.

Oprema: odgovarajuća za akciju i vremenske uslove. (Planinarske cipele, zaštita od vetra, sunca, kiše, snega, polar duks, kamašne, planinarski štapovi, zaštitna krema od UV zračenja, rezervna suva garderoba i laka obuća koja može ostati u prevozu do povratka sa staze, lampa sa rezervnim baterijama, pozitivno raspoloženje.) Hrana i voda iz ranca za celodnevni boravak u prirodi.

Akcije se odvijaju u skladu sa „Pravilnikom o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti“ PSS-a. Svi planinari učestvuju na sopstvenu odgovornost. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2020. godinu. Vodič u skladu sa pravilnikom o izvođenju planinarskih  akcija PSS-a, zadržava pravo izmene plana u slučaju nepredviđenih okolnosti. Organizator i vodič na stazi ne snose odgovornost za eventualne povrede i nesrećne slučajeve izazvane samovoljom pojedinaca, nesreće izazvane zdravstvenim problemima, kao i za nesreće izazvane pod dejstvom alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci, ne odgovaraju za učesnike koji krenu na stazu samostalno, pre ili nakon oranizovanog polaska, kao i za učesnike koji odaberu neki drugi pravac uspona i silaska.

Sve informacije i programi u vezi sa sa aktivnostima našeg Društva, objavljenih na ovom sajtu, namenjeni su samo članovima našeg Društva i članovima planinarskih organizacija učlanjenih u Planinarski savez Srbije.

. . .

Category : Februar