Mart 2020.

. . .

Nedelja 01. mart 2020.
Dan društva
PD „Žeželj“

Udaljenost od Kragujevca 20km. Planirani polazak kod Krsta u 08:00.

U planinarskom domu u Adžinim livadama je planirana pauza za čaj, kafu i osveženje. Nakon toga se prebacujemo do Bajčetine autobusom. Planirana staza vodi do Gledićkog Crnog vrha, nakon čega sledi mali odmor i povratak prema Bačetini stazom preko Cerja. Dužina staze je od 8,5 -10 km u zavisnosti od stanja na terenu. Planirano vreme potrebno za prelazak staze je 3,5-4 sata laganog hoda. Povratak u planinarski dom je planiran do 14h, gde će biti upriličen ručak i druženje planinara.

Cena akcije prevoz i ručak 700rsd.  Prijave i dodatne informacije

. . .

Sreda, 04. mart 2020.

Redovni sastanak PD „Žeželj“, sreda, OŠ “Milutin i Draginja Todorović“ u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

E-mail: pdzezeljkg@gmail.com
Kontakt: 0642183412
https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

. . .

Četvrtak 05. mart 2020.
Osnovna planinarska obuka
, teorijska predavanja
PD „Žeželj“

Obuka je namenjena planinarima i svim ljubiteljima prirode – budućim planinarima koji žele da nauče više o ovom sportu i bezbednom boravku u  prirodi i na planini. Teorijski deo obuke će se izvoditi četvrtkom od 20:00 do 22:00 u prostorijama Osnovne škole „Milutin i Draginja Todorović“ u Kragujevcu.

Raspored predavanja

05.03.2020. Teorijski deo

12.03.2020. Teorijski deo

Praktični deo

14.03. Kanjon Voljavice.03.2020.
21.03. Planinarski dom u Adžinim livadama i Gledićki Crni Vrh
29.03. Kablar za početnike

05.03.  Teme i predavači     

  • Planinarska organizacija i PD Žeželj (Predavač Nikola Miletić)
  • Sta je planinarenje?  Uvod u naredne teme (Predavač Nataša Cvetković)
  • Planinarska oprema i pripreme za odlazak na planinu (Predavač  Danijela Dimitrijević)                         
  • Kretanje u planini (Predavač Danijela Dimitrijević)

Troškove teorijske nastave i vodiča na terenu pokriva PD „Žeželj“. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti e-mailom na: planinarskaobuka@gmail.com. ili na telefon 0600456492.

. . .

*Akcija je otkazana

Nedelja 08. mart 2020.
Brđani Savinac
PD „Žeželj“

Plan akcije: Start akcije u 07:30. Staza kreće od Radojkine kafane (kod igrališta) u Brđanima i ide naviše, kroz šumu, uz obronke brda Zrnac. Od prevoja između brda Zrnac i Ilijaka kreće uspon prema vrhu Ilijak (510mnv), gde je planirana kratka pauza. Silazak prema polju Semedraž, uz Dičinu. Dalje nastavljamo uz autoput, do semedraškog groblja, gde skrećemo levo, na zapad, i prelazimo Milisavljevića ćupriju na Dičini (pauza za doručak). Ilijak (510m) je vrh koji se nalazi pored Ibarske magistrale, na izlasku iz Gornjeg Milanovca prema Čačku. Sa njega se pruža pogled prema okolnim vrhovima – Malom Vujnu, ali i prema Ovčaru i Kablaru, Jelici u daljini. Obrastao je hrasovim šumama i kulturama crnog bora, a između njih se nalaze goleti (kamenjari) obrasle oskudnom vegetacijom. Najatraktivniji deo Ilijaka je centralni greben na kome se nalazi najviši vrh. Od centralnog grebena se u više pravaca spuštaju ostali grebeni (prema Dičini i Despotovici). Nastavljamo strmim usponom do vrha Straževica (516mnv) (kratka pauza). Povratak istim putem do Milisavljevića ćuprije. Straževica (516m) je niska planina sa dva vrha iznad 500m, koja se nalazi u graničnom delu opština Gornji Milanovac i Čačak. Obrasla je hrastovim šumama. Sam vrh je golet sa lepim pogledom na okolne visove. Staza dalje vodi uz Dičinu uzvodno (kratka pauza za fotografisanje) i odvaja desno, usponom ka vrhovima Krvavca. U prvom delu staza je strma i kamenita, potom prolazi kroz šumu i izlazi na centralnu visoravan Krvavca (555mnv), gde se nalazi vidikovac prema savinačkoj kotlini (pauza za ručak). Krvavac (555m) је vеlikо šumоvitо i rаzgrаnаtо brdо nа јužnој strаni sеlа Šаrаni, sа uzаnоm visоrаvni nа vrhu brdа. Severоzаpаdnа strаnа spuštа sе kа unutrаšnjеm dеlu sеlа, istоčnа strаnа pripаdа sеlu Sеmеdrаž, а јužnа i јugоzаpаdnа strаnа spuštајu sе dо lеvе оbаlе rеkе Dičinе. Krvаvаc је isprеsеcаn brојnim pоtоcimа izmеđu kојih sе nаlаzе kоsе i prеvојi. Krvаvаc је оd zаvršеtkа Drugоg svеtskоg rаtа imао vrlо mаlо šumskоg rаstinjа, pа su nа njеgоvim kоsаmа i dоlоvimа pаslа brојnа stаdа оvаcа i kоzа. Pоslе rаtа, pоšumlјеnе su gоlе kоsе bоrоvim sаdnicаmа kоје dаnаs činе gustu zеlеnu šumu. Nа pоčеtku Drugоg srpskоg ustаnkа, u gustој šumi оvоg brdа, bio је zbеg nаrоdа Šаrаnа i Sеmеdrаži. Stаrci, žеnе i dеcа sklоnili su sе dаlје оd putеvа kојimа је trеbаlо dа prоđе turskа vојskа, kојu је iz Bеоgrаdа vоdiо Imšir-pаšа (Ćаја-pаšа) kао pоmоć Тurcimа u Čаčku kоје su nаpаdаli srpski ustаnici. Pаšinа vојskа је u Brusnici оbаvеštеnа dа su Srbi pоstаvili zаsеdu u brđаnskој klisuri i dа nе mоžе da prođe dоlinоm Dеspоtоvicе. Ćаја-pаšа је trаžiо vоdičа kојi bi ih prеvео prеkо Sеmеdrаži, Šаrаnа i Rоžnjа dо Čаčkа. Zа vоdičа sе pоnudiо Маrkо Cаrеvić iz sеlа Vеlеrеč, s tim dа mu Тurci zа uslugu plаtе čizmu dukаtа. Тurci su sе iznеnаdа pојаvili u šumi u kојој sе nаrоd sklоniо i оdmаh nаpаli zbеg. Pоsеkli su svе kојi nisu uspеli dа umаknu dаlје u šumu. Brdо је bilо nаtоplјеnо krvlјu, pа gа је nаrоd prоzvао Krvаvаc. Ćаја-pаšа i njеgоvа vојskа stigli su u Čаčаk, а njihоvоm vоdiču Cаrеviću је, umеstо nаgrаdе, оdsеčеnа glаvа. Sa visoravni silazimo grebenom prema Dičini, odakle se makadamskim putem uz reku vraćamo prema Savincu, gde će nas čekati vozilo. Odmor u restoranu “Zapis” u Takovu. Povratak za Kragujevac oko 17:30. Dužina staze: 16km. Uspon: 700m. Spust: 650m. Vreme prolaska: oko 8 sati.

Prijave i dodatne informacije Voja Milić 0642774442

. . .

Sreda, 11. mart 2020.

Redovni sastanak PD „Žeželj“, sreda, OŠ “Milutin i Draginja Todorović“ u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

E-mail: pdzezeljkg@gmail.com
Kontakt: 0642183412
https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

. . .

Četvrtak 12. mart 2020.
Osnovna planinarska obuka,
teorijska predavanja
PD „Žeželj“

Teme i predavači     

  • Opasnosti u planini (Predavač Dušan Petković)         
  • Meteorologija, orijentacija i GPS (Predavač Radojica Perović)
  • Etika, kodeks ponašanja, pravilnik o organizovanu akcija (Predavač Nataša Cvetković)

Obuka je namenjena planinarima i svim ljubiteljima prirode – budućim planinarima koji žele da nauče više o ovom sportu i bezbednom boravku u  prirodi i na planini. Teorijski deo obuke se izvoditi od 20:00 do 22:00 u prostorijama Osnovne škole „Milutin i Draginja Todorović“ u Kragujevcu.

Prijave i dodatne informacije e-mailom na: planinarskaobuka@gmail.com. ili na telefon 0600456492.

. . .

Naredba o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji RS

Na osnovu člana 2. Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RSˮ, broj 31/20) i člana 15. stav 1. Zakona održavnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon, 47/18),
Ministar unutrašnjih poslova, uz saglasnost ministra zdravlja, donosi

NAREDBU

o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije

1. Radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti Covid-19 i zaštite stanovništva od te bolesti, zabranjuje se kretanje na javnim mestima, odnosno van stanova, prostorija i objekata za stanovanje u stambenim zgradama i izvan domaćinstva (okućnica), i to:
1) licima sa navršenih 65 i više godina života – u naseljenim mestima preko 5000 stanovnika;
2) licima sa navršenih 70 i više godina života – u naseljenim mestima do 5000 stanovnika.
2. Zabranjuje se svim licima izlazak van stanova, prostorija i objekata za stanovanje u stambenim zgradama i izvan domaćinstva
(okućnica), u vremenu od 20 do 05 časova.
3. Zabrana iz tač. 1. i 2. ove naredbe ne odnosi se na:
1) zdravstvene radnike – sa licencom;
2) pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, službi bezbednosti i Vojske Srbije, koji su na zadatku;
3) lica kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova izda dozvolu za kretanje.
4. Zabrana iz tač. 1. i 2. ove naredbe ne odnosi se ni na fizička lica kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć i najviše
dva lica u pratnji tog lica.
5. Nepoštovanje zabrane iz tač. 1. i 2. ove naredbe kazniće se u skladu sa Krivičnim zakonikom.
6. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

*Akcija je otkazana

Subota 14. mart 2020.
Kanjon Voljavice za početnike
PD „Žeželj“

. . .

*Akcija je otkazana

Subota 14. mart 2020.
Vrmdžila 2020,
VII planinarska tradicionalna – lokalna akcija
PD „Oštra Čuka“

Vrmdža, selo na severu sokobanjske kotline u podnožju planine Rtanj, predstavlja pravo turističko planinsko naselje koje svake godine privlači veliki broj turista iz Srbije i inostranstva. Pored svog specifičnog izgleda, Vrmdža u svojoj neposrednoj okolini ima Vrmdžansko jezero, veliki broj stenovitih odseka koji se u vidu klifova izdižu sa plodnih polja i voćnjaka. Vrmdža je bogata izvorima, prelepim vidikovcima sa kojih se vidi cela sokobanjska kotlina. Mesto je gde je zabeležen pad prvog meteorita na teritoriji bivše SFRJ. Vrmdža raste, veliki broj ljudi dolazi u Vrmdžu i upravo to mesto bira za svoj budući dom. Stanovnici Vrmdže su iz Italije, Švajcarske, SAD-a i Srbije, stalne migracije stanovništa utiču da Vrmdža nastavlja da živi i da se razvija.

Udaljenost od Kragujevca 150 km. Vreme potrebno za putovanje oko 2,5h. Polazak iz Kragujevca je planiran je od Krsta u 06:30h. Planirani povratak u Kragujevac je do 22:00h.

Opis akcije: Prijava planinara je na brdu Crkovac (crkva Sv. Trojice) u 9.00 časova. Za vreme prijave akcije planinari će imati prilike da obiđu zavičajni muzej u Vrmdži, obiđu jednu od najstarijih crkava u okolini Sokobanje i uživaju na prelepom vidikovcu neposredno blizu muzeja. Otvaranje akcije je u 9.30 časova ispred muzeja (pored crkve).Za razliku od prošle godine, staza vodi severno od startne pozicije ka zaseoku Gornja mala. U 10:15 časova je predviđena kraća pauza od 15 minuta a zatim sledi nastavak pešačenja ka severu i mestu Pakleš gde se prelazi istoimeni potok. Oko 11:30 časova se pristiže na Vrmdžansko jezero gde je predviđena pauza od 15 minuta. Na jezeru se grupa deli na planinare koji će ići lakšom i težom stazom.

Vrmdžarasta staza (kraća staza). Nakon pauze od 15 minuta planinari kreću ka jugu u pravcu mesta „Vrelo“ gde je u 12 časova predviđana kraća pauza i obilazak Etno – vodenice (pauza za kafu, ručak) oko 45 minuta. Oko 12:45 časova je vreme za polazak od vodenice dalje ka vrhu Latin – grad gde je cilj akcije. U 13:15 časova je vreme za dolazak na cilj (Latin – grad) odakle planinari mogu da uživaju u lepom pogledu sa već spomenutog vrha.

Vrmdžana staza (duža staza). Nakon pauze od 15 minuta planinari kreću ka severu u pravcu mesta Vasiljevac a zatim do najviše tačke Oblozi gde pristižu u 12:45 časova. Na mestu Oblozi je predviđena pauza od 15 minuta. Oblozi predstavljaju najvišu tačku planinarske staze, mesto odakle se pruža pogled ka dolini Crnog Timoka i jedan od najlepših pogleda ka planini Rtanj. U 13 časova je predviđen polazak. U 13:30 časova – Mirkov potok (izvor pijaće vode „Čisti kladanac“). Na vrh Vidikovac se pristiže oko 14:15 časova odakle se pruža pogled ka selu Vrmdža sa severozapada – nema zadržavanja. U 14:30 časova se izlazi na asfalt (opcija ko želi direktno do Latin – grada). U 14:50 časova izlazak na stenu Sokolovica (pauza 10 minuta). U 15 časova polazak sa stene. U 15:20 časova prolazak kroz klisuru Devojački kamen. U 16 časova Latin – grad.

Dužina vrmdžaraste staze iznosi 9 km dok je vrmdžena staza dugačka oko 15 km. Na stazi će biti vodiči PD „Oštra čuka“ obeleženi fluorescentnim prslucima. Staza je obeležena planinarskim oznakama i namenjena je svim starosnim kategorijama. Akcija će se odvijati laganim tempom. Kraća (vrmdžarasta) staza ima 213 m uspona i 232 m silaska. Duža (vrmdžena) staza ima 389 m uspona i 407 m silaska.

Na lokaciji Latin – grad je obezbeđen besplatan ručak za sve planinare – posan pasulj (obavezno poneti pribor za ručak – činija, kašika, tanjirić za salatu). Za sve planinare je obezbeđen pečat akcije. Pre dodele zahvalnica biće priređen kulturno – umetnički program. Akcija „Vrmdzilla 2020“ i ove godine se bavi humanitarnom akcijom „Čepening“ gde sakupljamo čepove za kupovinu invalidskih kolica za mališane kojima je taj vid pomoći neophodan. Akcija se sprovodi tako što će svaki planinar „platiti“ pasulj jednim plastičnim čepom.

Prijave i dodatne informacije Jelena Pavlović 0642542788

. . .

*Akcija je otkazana

Nedelja 15. mart 2020.
Uspon na Kotlenik
PD „Kamenac“, Gruža

Udaljenost od Kragujevca 35 km. Vreme potrebno za putovanje 45 min. Planirani polazak kod Krsta 07:30. Planirani povratak u Kragujevac 19:00.

Početna tačka akcije je u centru sela Leskovac, na istočnoj strani Kotlenika. Organizator je ove godine opredelio dve staze, dužu od 20,5 km sa usponom do Velikog vrha (749 mnv) i kraću od oko 10 km sa obilaskom više zanimljivih lokaliteta na Kotleniku. Obe staze se završavaju kod Lovačkog doma iznad sela Leskovac. Kod Lovačkog doma organizator tradicionalno organizuje ručak. Hrana: posno (pasulj) i mrsno jelo (kupus).

Na dužoj stazi sa Velikog vrha staza vodi pravcem severoistok ka selu
Leskovac, preko Leskovačkog Velikog vrha, na nadmorskoj visini od 601 m Sa tog vrha sledi spust do Lovačkog doma, na nadmorskoj visini od 370 m. Nakon ručka nastavlja se spust kroz selo Leksovac do zadružnog doma, na nadmorskoj visini od 270 m gde planinare čeka prevoz do Kragujevca.

Cena ručka sa jednim pićem je 200 dinara.

. . .

Sreda, 18. mart 2020.

Redovni sastanak PD „Žeželj“, sreda, OŠ “Milutin i Draginja Todorović“ u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

E-mail: pdzezeljkg@gmail.com
Kontakt: 0642183412
https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

. . .

*Akcija je otkazana

20.-28. mart 2020.
Sjera Nevada
PD „Žeželj“, organizator Nemanja Rebić

1 dan – petak: Putovanje iz Beograda preko Frankfurta do Malage. Oko 14:30 smo u Malagi, rentiramo vozila i vezimo se do smeštaja u Granadi, koja je udaljena oko 180 km, potrebno je oko dva sata vožnje. Smestaj u apartmanu.

2 dan – subota: Jedini dan koji je planiran za učešće svih članova ekipe u pešačenju. Obilazi se živopisna klisura u podnožju planine Siera Nevada,  Vereda de la Estrella. Staza nije zahtevna, ukupna dužina je oko 15 km. Cilj celodnevne štenje je izlazak na vidikovac nad klisurom sa koga se vide sva tri najviša vrha planine Siera Nevade.

3 dan – nedelja: Cela ekipa će ovaj dan posvetiti Granadi i obilasku njenih ulica, trgova, parkova i znamenitosti: bašta Alhambra, palata Generalife, pećine u kojima se nekada živelo, gradska katedrala koja je druga po veličini u Španiji, itd. Kupljena je karta od 8 evra za centralni deo Alhambre – vrt.

4 dan – ponedeljak: Uspon na vrh Veleta – 3.394 m, iz pravca ski-centra Veleta. Start je na parkingu ski-centra, na nadmorskoj visini 2.509 m. Potrebno je oko 2,5-3 sata da se izađe na drugi po visini vrh planine Siera Nevada. Na ovu akciju mogu poći svi koji to žele, uz napomenu da je za ovu akciju neophodno poneti zimsku opremu.

5 dan – utorak: Dan koji je opredeljen za ekskurziju do nekog zanimljivog grada u Andaluziji, samo obilasci sa planom da se nikako ne vratimo kasno u Granadu, jer je sledeći dan opredeljen za glavni uspon.

6 dan – sreda: Uspon na najviši vrh Siera Nevade a istovremeno i najviši vrh Iberisjkog poluostrva – Mulhacen (3.482 m). U 3:30 (po dubokom mraku) bi se krenulo kolima iz Granade, a onda na planini obavio uspon i silazak za ukupno oko 12 sati. U ovom slučaju, vratili bi se kasno, ali to je cena uspona na Mulhacen u jednom danu. Naporna akcija sa aspekta kondicije, obavezne su dereze. Posledlje veče u Granadi.

7 dan – četvrtak: Oko 10:00 napuštamo smeštaj i putujemo za Malagu, usput možemo da posetimo gradić koji je geografski centar Andaluzije – Antekera. Dolazak u Malagu u smestaj, kratak obilazak centra predveče.

8 dan – petak: U 10:00 treba da uđemo u kanjon Caminito del Rey (karte su kupljene), tura od oko 2,5h. Nakon toga svi idemo na uspon na planinu El Čoro – sam kanjon Camenito je u podnožju ove planine. Zanimljiva staza, sa uklesanim drevnim stepenicama u jednom delu. Povratak u Malagu.

9 dan – subota: Poslednji dan u Španiji je rezervisan za upoznavanje Malagei njenih znamenitosti – pikasov muzej, dvorac Alkazaba, parkovi i slično. Možemo da odemo i do Marbelje, udaljena od Malage oko 55km).

10 dan – nedelja: Nakon trećeg noćenja u Malagi rano ujutru razdužujemo rentirane automobile na aerodromu i letimo za Beograd, uz presedanje na Ciriškom aerodromu. U Beograd se sleće u večernjim satima istog dana, oko 19h.

. . .

*Akcija je otkazana

Subota 21. mart 2020.
Adžine livade – Bajčetina – Gledićki Crni vrh za početnike
PD „Žeželj“

. . .

*Akcija je otkazana

Nedelja 22. mart 2020.
Bliznačko brdo (manastir Gornjak – Krupajsko vrelo)
PD „Žeželj“

Staza polazi ispred manastira Gornjak ( isto polazno mesto za uspon na Ježevac kao i za Mali i Veliki Vukan.). Početni deo treka ide putem 1.3  km uz reku Mlavu potom sledi uspon i odvajanje od reke Mlave. Nakon nekolko stotrina metara staza skreće desno i odvaja se od staze koja ide prema Ježevcu. Sledi kraći uspon potom spust ponovo na reku Mlavu. Nastavlja se putem pored vijugavog toka reke Mlave sve do ušća reke ( potoka) Dubočice u Mlavu. Sledi prelazak preko Dubočice i odmah, na desnoj stani potoka kreće se putem koji se penje naviše. Sledi uspon i izlazi se na livadu sa koje se pruža odličan pogled na obližnji Mali i Veliki Vukan. Staza potom ide kroz šumarke i spušta se na Medveđički potok. Prelazi se potok i sledi uspon prema selu Medveđici. Obodom sela se prelazi preko asfaltnog puta i nastavlja se uspon na Bliznačko Brdo 566 m što je i najviša tačka treka. Put vodi preko talasastog terena sve do usamljenih kuća sela Blizak. Nakon oštrog skretanja sledi spuštanje sve do Krupajskog vrela.

Ukupna dužina staze je 18.5 km. Vreme potrebno da se pređe staza 7h. Na stazi postoji jedan izvor pitke vode. Početna nadmorska visina: 177mnv, završna: 227mnv. Najveća visina: 569mnv. Ukupna visinska razlika u penjanju 845mnv u spuštanju 795mnv. Staza je kondiciono laka i prilagođena je svim uzrastima i kategorijama planinara.

Prijave i dodatne informacije Voja Milić 0642774442

. . .

Sreda, 25. mart 2020.

Redovni sastanak PD „Žeželj“, sreda, OŠ “Milutin i Draginja Todorović“ u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

E-mail: pdzezeljkg@gmail.com
Kontakt: 0642183412
https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

. . .

*Akcija je otkazana

Nedelja 29. mart 2020.
Velika planinska trka,
republička akcija
PD „Kablar“

Program akcije:
07:45 – 08:30 Okupljanje i prijavljivanje učesnika akcije;
08:30 – Otvaranje akcije i polazak na staze po izboru;
14:30 – 15:30 Dolazak sa staza do škole u Ovčar Banji;
15:30 – 16:30 Druženje planinara uz tradicionalni planinarski ručak;
16:30 – 17:00 Podela zahvalnica i svečano zatvaranje akcije;

Staza 1: Pridvorica – Ovčar (985mnv) – Ovčar Banja (srednje teška staza):

Organizovan prevoz učesnika do sela Pridvorica, do kontrolne tačke KT 2 Jelica, Ovčarsko-kablarske transverzale (OKT). Polazak na pešačenje oko 09:30. Prvih deo staze, dužine 8km, je blago zatalasan i vodi do sela Rtari. Tu staza prelazi put Čačak – Lučani i vodi do sela Dučalovići, zaseok Podovčar. Sledi uspon na vrh Ovčara (KT3 OKT) deonicom dužine oko 2,5km. Na vrhu Ovčara (985mnv) pauza na jednom od tri vidikovca.
Silazak stazom br. 7 do manastira Sretenje (2km), poseta manastiru. Nakon kraćeg odmora nastavak pešačenja do Ovčar Banje (KT4 OKT) deonicom dužine 2km. Ukupna dužina staze oko 15 km, ukupna visinska razlika pri usponu oko 450m. Staza pogodna za sve kategorije planinara

Staza 2. Stazom br. 9 grebenom na vrh Ovčara – man. Sretenje – man. Sv. Trojice – man. Preobraženje – Ovčar Banja (teža i tehnički zahtevnija staza):
Organizovani prevoz učesnika do Ovčar Banje. Polazak na pešačenje oko 09:45. Ulazak u stazu br. 9 sa obilaznog puta oko tunela, naspram manastira Nikolje. Nakon nešto lakših par stotina metara sledi uspon oko 2 km do vrha Ovčara (985mnv). Uspon je zahtevan, na nekim mestima staza je eksponirana i preporučuje se samo iskusnijim i kondiciono spremnijim planinarima. Na stazi se nalaze dva lepa vidikovca. Nakon izlaska i pauze na vrhu sledi silazak stazom br. 7 deonicom dugom 2km do manastira Sretenje. Po završetku posete manastiru postoje dve varijante. Prva, lakša, za one umorne, silazak pored manastira Preobraženje do Ovčar Banje u dužini od 2km. Druga opcija, za one koji žele malo više pešačenja, silazak do manastira Sv. Trojice stazom pored krsta, a potom Monaškom stazom (staza 7b) do manastira Preobraženje i dalje do Ovčar Banje u dužini od 4km.
Ukupna dužina staze oko 8 km (10km), visinska razlika pri usponu oko700m.

Staza 3. Mala staza: Ovčar Banja – man. Sv. Trojice – man. Sretenje – Ovčar Banja (lagana staza):
Organizovani prevoz učesnika do Ovčar Banje. Polazak na pešačenje od Info centra oko 09:45. Ulazak na stazu br. 7 kod auto-kampa. Kroz vikend naselje Grabovi, zatim uz Trojički potok izlazak do manastira Sv. Trojice. Nakon posete manastiru sledi uspon pored česme na Glogovcu do izlaska na lokalni put za manastir Sretenje. Nastavak pešačenja putem do manastira i nakon kraćeg zadržavanja u Sretenju silazak u Ovčar Banju pored manastira Preobraženje.
Ukupna dužinastaze oko 6km, visinska razlika pri usponu oko 320m.

Staza 4. Manastirska tura: Organizovani prevoz učesnika do Ovčar Banje. Najpre je predviđena poseta manastiru Blagoveštenje u Ovčar Banji. Sledi pešačenje do manastira Nikolje (oko 2km). Nakon posete manastiru Nikolje može se nastaviti do manastira Uspenje (još 3 km) ili u domu PD ,,Kablar“ odmoriti i sačekati deo grupe koja je otišla u obilazak manastira Uspenje. Zajednički povratak u Ovčar Banju. Ukupna dužina staze ukoliko se obilaze sva tri manastira je 11km, sa ukupnim usponom oko 200m, a za obilazak prva dva manastira 5km, sa ukupnim usponom oko 50m.

Staza za planinski biciklizam: Nakon otvaranja akcije sa gradskog trga planiran je polazak asfaltnim putem prema Ovčar Banji (starim putem oko 27km; Ljubić, Trbušani, Prijevor, Caganje, Jančići). Iz sela Jančići kreće makadamski uspon na Kablar preko Reovića kose. Po izlasku na Reovića kosu nastavlja se asfaltnim putem prema vrhu Kablara. Izlazak na vrh je oko 12:00 gde je planirana pauza od 30 minuta, razgledanje uklještenih meandara Zapadne Morave. Nakon pauze staza vodi asfaltom do Cera na Kablaru gde se uključuje na trasu OKT i ide prema Rapajlovači uz prolazak nekoliko sjajnih vidikovaca. Nakon dolaska na Rapajlovaču planiran je odlazak do štaba akcije (škola u Ovčar Banji) obilazeći tunel u Vidovi, kao i odlazak na vidikovac kod manastira Uspenje. Nakon ručka i druženja planiran je povratak u Čačak. Staza je duga oko 64km sa visinskom razlikom oko 800m. Kondiciona težina staze je 5/10, tehnička zahtevnost staze je 2/5. Oprema: Tehnički ispravan planinski bicikl, rezervna unutrašnja guma, i obavezno nošenje zaštitne kacige.

Na odabrane staze poneti dovoljnu količinu vode (preporuka je da svako ponese najmanje 1,5 lit.) za čitav uspon i povratak do manastira Sretenje. Osim na startu vode za piće ima u manastirima Sretenje i Nikolje.
Organizator za sve učesnike, po završetku akcije, obezbeđuje obrok (pasulj po izboru – posni ili sa mesom, salata i hleb) po ceni od 200,00 dinara, kao i pribor za jelo. Ručak će biti organizovan u prostorijama škole u Ovčar Banji.

Organizator obezbeđuje pečat akcije, bedž, učesničku knjižicu, zahvalnicu za društva i kuvani obrok po ceni od 200,00 dinara. Na stazama će biti prisutni redari organizatora, ekipe Crvenog krsta, GSS, a u Ovčar Banji ekipa Hitne pomoći.

. . .

*Akcija je otkazana

Nedelja 29. mart 2020.
Kablar za početnike
PD „Žeželj“

Prijave i dodatne informacije Voja Milić 0642774442

. . .

*Akcija je otkazana

Nedelja 29. mart 2020.
Mart na Moriču,
PD „Morič“, Vlasotince

Po dvanesti put, ove godine PD „Morič“ iz Vlasotinca organizuje tradicionalnu akciju od Vlasotinca do Moriča. Polaskom od platoa ispred zgrade SO Vlasotince preko Starog groblja, Brezovice, Samarnice, Moriča, Zdravkovci, Karakaši do mahale Kopilanci. Ukupna dužina staze je oko 12 km, čija je srednja zahtevnost, pa je preporučljiva svim uzrastima, uz usputnim stanicama za odmor. Dolazak na cilj (Kopilanci) je od 13 do 15 časova. Podela zahvalnica i pečat u mahali Kopilanci. Svim učesnicima je obezbeđen besplatan ručak. Otvaranje akcije na platou ispred SO Vlasotince u 8 časova.

Prijave i dodatne informacije Jelena Pavlović 0642542788

. . .

Opšte napomene

Na akcijama mogu učestvovati planinari, članovi PSS, ili članovi inostranih klubova članova saveza priznatog od UIAA,  sa uplaćenom članarinom za 2020. godinu, što potvrđuju planinarskom, članskom karticom prilikom prijave. Takođe na akciji mogu učestvovati i lica za koje je pokrenut postupak prijema u članstvo (lica koja su potpisala pristupnicu, evidencioni list i izjavu o odricanju odgovornosti ).

Svi učesnici akcije su dužni da potpišu izjavu o odricanju odgovornosti koju će dobiti od organizatora akcije.

Oprema: odgovarajuća za akciju i vremenske uslove. (Planinarske cipele, zaštita od vetra, sunca, kiše, snega, polar duks, kamašne, planinarski štapovi, zaštitna krema od UV zračenja, rezervna suva garderoba i laka obuća koja može ostati u prevozu do povratka sa staze, lampa sa rezervnim baterijama, pozitivno raspoloženje.) Hrana i voda iz ranca za celodnevni boravak u prirodi.

Akcije se odvijaju u skladu sa „Pravilnikom o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti“ PSS-a. Svi planinari učestvuju na sopstvenu odgovornost. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2020. godinu. Vodič u skladu sa pravilnikom o izvođenju planinarskih  akcija PSS-a, zadržava pravo izmene plana u slučaju nepredviđenih okolnosti. Organizator i vodič na stazi ne snose odgovornost za eventualne povrede i nesrećne slučajeve izazvane samovoljom pojedinaca, nesreće izazvane zdravstvenim problemima, kao i za nesreće izazvane pod dejstvom alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci, ne odgovaraju za učesnike koji krenu na stazu samostalno, pre ili nakon oranizovanog polaska, kao i za učesnike koji odaberu neki drugi pravac uspona i silaska.

Sve informacije i programi u vezi sa sa aktivnostima našeg Društva, objavljenih na ovom sajtu, namenjeni su samo članovima našeg Društva i članovima planinarskih organizacija učlanjenih u Planinarski savez Srbije.

. . .

Category : Mart