April 2020.

. . .

Poštovani planinari,

Podsećamo vas da je Planinarski Savez Srbije 16.3.2020. radi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 privremeno suspendovao sva takmičenja i manifestacije iz kalendara aktivnosti Saveza. Suspenzija aktivnosti je još uvek na snazi i biće obustavljena onog trenutka kada to dozvole nadležni organi i institucije. U periodu od kada je uvedeno vanredno stanje Planinarski savez Srbije je u stalnom kontaktu sa nadležnim institucijama i svaka priliku koristimo da ukažemo na značaj sportske rekreacije u prirodnom okruženju naših gradova. Očekujemo da će zvanično obaveštenje o ublažavanju i popuštanju mera za sportsku porodicu Srbije doći od strane Ministarstva omladine i sporta i Sportskog saveza Srbije. Istoga trenutka kada do toga dođe, Planinarski savez Srbije će suspendovati odluku o zabrani aktivnosti i obavestiti sve Osnovne planinarske organizacije o daljim istrukcijama vezanim za rad PSS, te za same Osnovne planinarske organizacije.

Osnovne planinarske organizacije, Teritorijalni savezi i Interesne organizacije su u obavezi da svoje aktivnosti usklade sa aktivnostima Saveza.

Ovo su dani u kojima se sa restrikcijama u bavljenju našom voljenom aktivnošću suočava bezmalo celokupna svetska porodica planinara. Ispoljimo odgovornost i solidarnost, osobine koje u među nama negujemo bezmalo 120 godina.

Nama je, kao malo kojoj sportskoj grani teško, jer smo mi planinari navikli na otvoreni prostor, neomeđen pogled i oštar, svež vazduh. Ali pomislimo na bolesne koji se bore za svoj život, na medicinare koji sputani u zaštitna odela herojski pomažu drugima, pomislimo na sve one kojima je zbog ekonomskih posledica ovog stanja ugrožena egzistencija. Strpite se i čuvajte snagu, jer se planinari na planini moraju strpiti dok čekaju da nevreme prođe. Svi znate da su mnogi od nas morali danima u tesnim šatorima čekati da stane vetar i mećava kako bi zatim, zaboravivši na umor ispenjali vrh. Imajte veru u sebe, u članove vaše naveze, sačuvajte vrlinu, sačekajte i videćete, uskoro ćemo se ponovo naći na vrhu.

Do skorog susreta na planinama Srbije!

Planinarski pozdrav,

Iso Planić

Predsednik PSS

. . .

Naredba o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji RS

Na osnovu člana 2. Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RSˮ, broj 31/20) i člana 15. stav 1. Zakona održavnoj upravi („Službeni glasnik RSˮ, br. 79/05, 101/07 i 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon, 47/18),
Ministar unutrašnjih poslova, uz saglasnost ministra zdravlja, donosi

NAREDBU

o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije

1. Radi suzbijanja i sprečavanja širenja zarazne bolesti Covid-19 i zaštite stanovništva od te bolesti, zabranjuje se kretanje na javnim mestima, odnosno van stanova, prostorija i objekata za stanovanje u stambenim zgradama i izvan domaćinstva (okućnica), i to:
1) licima sa navršenih 65 i više godina života – u naseljenim mestima preko 5000 stanovnika;
2) licima sa navršenih 70 i više godina života – u naseljenim mestima do 5000 stanovnika.
2. Zabranjuje se svim licima izlazak van stanova, prostorija i objekata za stanovanje u stambenim zgradama i izvan domaćinstva
(okućnica), u vremenu od 17 do 05 časova.
3. Zabrana iz tač. 1. i 2. ove naredbe ne odnosi se na:
1) zdravstvene radnike – sa licencom;
2) pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, službi bezbednosti i Vojske Srbije, koji su na zadatku;
3) lica kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova izda dozvolu za kretanje.
4. Zabrana iz tač. 1. i 2. ove naredbe ne odnosi se ni na fizička lica kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć i najviše
dva lica u pratnji tog lica.
5. Nepoštovanje zabrane iz tač. 1. i 2. ove naredbe kazniće se u skladu sa Krivičnim zakonikom.
6. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

. . .

Category : April