Maj 2022.

. . .

01.05. Vidlič (Kozji kamen 1181 m, Basarski kamen 1376 m), PD Žeželj, Cvetković/Milić

01.05. 13 Đurđevdanski uspon na Žeželj i Bešnjaju, PEK Gora

05-08.05. Sopotnica i Jadovnik ili Prokletije Trojan i Ćemena (Crna Gora), visokogorska sekcija, Nemanja Rebić

08.05. Vaganski vis vodopad Pločnik, PD Žeželj, Cvetković/Milić

08.05. Vrmdžansko jezero i Latin grad, akcija za decu i roditelje, Vujović/Pavlović

15.05. Narcisu u pohode, PSD Gvozdac

15.05. Soko banja Soko grad vodopad Ripaljka, PD Žeželj, Ivan Ćurčić

15.05. Tara, akcija za decu i roditelje, Vujović/Pavlović

20-22.05. Nacionalni park Una (BiH), PD Žeželj, Cvetković/Milić

22.05. Krsna slava PD Žeželj

27-29. 05. Čvrsnica i rafting Neretvom (BiH), PD Žeželj, Danijela Dimitrijević

28.05. Stazama atomske banje, PK FRA Čačak, TA

29.05. Željin, akcija za decu i roditelje, Vujović/Pavlović

. . .

Opšte napomene

Na akcijama mogu učestvovati planinari, članovi PSS, ili članovi inostranih klubova članova saveza priznatog od UIAA, sa urađenim lekarskim pregledom i sa uplaćenom članarinom za 2022. godinu, što potvrđuju planinarskom, članskom karticom prilikom prijave. Takođe na akciji mogu učestvovati i lica za koje je pokrenut postupak prijema u članstvo (lica koja su potpisala pristupnicu, evidencioni list i izjavu o odgovornosti da na akciju idu na sopstvenu odgovornost).

Svi učesnici akcije su dužni da potpišu izjavu o odricanju odgovornosti koju će dobiti od organizatora akcije.

Oprema: odgovarajuća za akciju i vremenske uslove. (Planinarske cipele, zaštita od vetra, sunca i kiše, polar duks, kamašne, planinarski štapovi, zaštitna krema od UV zračenja, rezervna suva garderoba i laka obuća koja može ostati u prevozu do povratka sa staze, lampa sa rezervnim baterijama, pozitivno raspoloženje.) Hrana i voda iz ranca za celodnevni boravak u prirodi.

Akcije se odvijaju u skladu sa „Pravilnikom o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti“ PSS-a. Svi planinari učestvuju na sopstvenu odgovornost. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2022. godinu. Vodič u skladu sa pravilnikom o izvođenju planinarskih  akcija PSS-a, zadržava pravo izmene plana u slučaju nepredviđenih okolnosti. Organizator i vodič na stazi ne snose odgovornost za eventualne povrede i nesrećne slučajeve izazvane samovoljom pojedinaca, nesreće izazvane zdravstvenim problemima, kao i za nesreće izazvane pod dejstvom alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci, ne odgovaraju za učesnike koji krenu na stazu samostalno, pre ili nakon oranizovanog polaska, kao i za učesnike koji odaberu neki drugi pravac uspona i silaska.

Na osnovu Zakona o turizmu i Službenog glasnika RS, br. 17/2019, putovanje je samo za planinare koji imaju planinarsku karticu Planinarskog saveza Srbije sa overenom markicom za tekuću godinu i planinarska akcija se organizuje u skladu sa statutom PD „Žeželj“.

Sve informacije i programi u vezi sa sa aktivnostima našeg Društva, objavljenih na ovom sajtu, namenjeni su samo članovima našeg Društva i članovima planinarskih organizacija učlanjenih u Planinarski savez Srbije.

. . .

Category : Maj