Jul 2020.

. . .

Sreda, 08. jul 2020.

Redovni sastanak PD „Žeželj“, sreda, kafe „Aleksandra“ pored Ćiftine Ćuprije u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

E-mail: pdzezeljkg@gmail.com
Kontakt: 0642183412
https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

. . .

Subota 11. jul 2020.
Memorijalni pohod na juhorsku transverzalu- -Ivan Nikolić
PK „Runolist“

No photo description available.

„Memorijalni pohod na juhorsku transverzalu- -Ivan Nikolić“,u znak sećanja na osnivača Kluba Ivana Nikolića.Ovogodišnja staza ide od manastira Sveti Nikola u selu Svojnovo preko najviših vrhova planine Juhor – Velikog i Malog Vetrena do sela Beočić. Mesto održavanja akcije je selo Ivkovački Prnjavor (manastir Ivković). Plan akcije:
07.45 – Dolazak učesnika u selo Svojnovo-manastir Sveti Nikola i prijavljivanje, 08.15 – Otvaranje tradicionalne akcije, 08.30 – Polazak na stazu: duža staza-manastir Sveti Nikola – Mali Vetren( 735 m.n.v ) – Veliki
Vetren ( 774m.n.v ) – Zmajevica –Bukovica( 686 m.n.v.) – Jelenjak ( 528 m.n.v.) – selo Beočić. Ukupna dužina duže staze je 22 km a ukupna visinska razlika 860 m.
Kraća staza – manastir Sveti Nikola – Mali Vetren( 735 m.n.v ) – Veliki
Vetren ( 774m.n.v )- manastir Sveti Nikola. Ukupna dužina kraće staze je 14 km a ukupna visinska razlika je 680 m . 12:00 – Ilazak na Mali i Veliki Vetren, 16:00 – Silazak u selo Beočić, 16:30 – Organizovani prevoz iz sela Beočić do manastira Ivković u selu Ivkovački Prnjavor – 4km.
17.00 –19.00 – Ručak, dodela zahvalnica, postavljanje šatora.
19.00 – Druženje u kampu uz logorsku vatru i muziku.
Ovogodišnja staza predstavlja deo postojeće Juhorske Transferzale, i obuhvata kontrolne tačke KT 5 Veliki Vetren, KT 6 manastir Sv.Nikola, KT 7 Zmajevica, KT 8 Bukovica i KT 9 Jelenjak.

Navedene aktivnosti sprovode se u potpunosti u skladu sa protiv epidemijskim merama propisanim od strane Ministarstva omladine i sporta, kao i merama koje se tiču javnog prevoza. U skladu sa propisanim merama, svi učesnici dužni su da pri dolasku nose zaštitnu masku i rukavice.

. . .

Nedelja 12. jul 2020.
Veliki i Mali Strešer
PD „Žeželj“

Mt. Vardenik: Veliki Strešer (1876 m) the highest peak. Photo by ...

Udaljenost od Kragujevca 235 km. Planirani polazak kod Krsta 05:30.Vreme potrebno za putovanje 3h 30 minuta sa pauzama. Planirani povratak u Kragujevac do 23:00h.

Plan akcije: Početna tačka akcije je selo Topli Do. Za ovu akciju izabrali smo blažu stazu, izbegavamo izuzetno strmi deo kroz šumu, već se krećemo širokim šumskim putem koji će nas postepeno odvesti u podnožje kupe Velikog Strešera (1876 m). Završni uspon podseća na uspon na Rtanj sa južne strane, zato što staza vodi po stranici kupe. Na samom vrhu dobićemo svojevrsnu nagradu u pogledu na Vitošu, Rilu, Pirin, Šar planinu, Osogovsku planinu, i sve planine južne Srbije, sve do Suve planine.

Posle odmora i uživanja na Velikom Strešeru, blago se spuštamo sa njegove kupe i penjemo na takođe kupoliki Mali Strešer (1757 m).

Na kraju, sa Malog Strešera spuštamo se postepeno ka selu Topli Do.

Na ovoj akciji, maksimalno izbegavamo strme i naporne deonice, produžavamo ukupnu dužinu staza, ali zato dodajemo uspon i na Mali Strešer, a nagib staze će biti ublažen. Ukupno ćemo preći 14 km (u oba pravca). Staza je prilagođena svim uzrastima i kategorijama planinara.

Navedene aktivnosti sprovode se u potpunosti u skladu sa protiv epidemijskim merama propisanim od strane Ministarstva omladine i sporta, kao i merama koje se tiču javnog prevoza. U skladu sa propisanim merama, svi učesnici dužni su da pri dolasku nose zaštitnu masku i rukavice.

Akontacija za akciju je 500 rsd. U slučaju odustajanja potrebno je naći zamenu ili se akontacija ne vraća.

. . .

17.-19. jul 2020.
Treskavica i Trebević (BiH)
PD „Žeželj“, organizator Nemanja Rebić

Велико језеро (Трескавица) — Википедија

Treskavica je planina u centralnoj Bosni i Hercegovini. Od Sarajeva je udaljena oko 30 km. Pripada lancu dinarskih planina. Podeljena je na dve celine. Severni deo se naziva Bosanska ili Trnovska Treskavica, a južni deo je pod nazivom Hercegovačka, Humska ili Kalinovačka. Ni na јednoј bosanskoј planini kao na Treskavici nisu tako oštre i karakteristične razlike između pitome zelene vegetaciјe (na severnoj strani) i kršne divljine i goleti (na južnim obroncima). Na zapadu je uzvišenjem Hojta vezana sa Bjelašnicom. Na zapadu je i planina Visočica od koje je deli reka Ljuta. Najviši vrh Treskavice iznosi 2.088 metara nadmorske visine. Poznat je po tri imena: Paklijaš, Đokin toranj i Mala ćaba. Naziv Paklijaš odnosi se na područje malo južnije od vrha koje je dobilo ime zbog nepristupačnosti i surovosti terena. Naziv Đokin toranj je po metalnom objektu koji je tu bio izgrađen kao sklonište, a koji se veže za arhitektu, planinara, po imenu Đoka, koji je dao ideju za gradnju tog objekt. Ime Mala ćaba je kod lokalnog stanovništva iz religijskih razloga. Izdvajaju se i vrhovi Oblik (1876m), Suve Lastve (2000m), Treskač, Zubovi, Oblik i Nikoline stijene su pravci na kojima su alpinisti ispenjali veliki broj alpinističkih smjeri. Veliko jezero je najveće i najlepše na planini, dugo je 220 m, široko 185m, a duboko 6 m i nalazi se na nadmorskoj visini od 1.548 m. Nekih 700 metara dalje, nakon strmog uspona, na 1.675 metara nadmorske visine, nalazi se Crno jezero. Postoji i još nekoliko manjih jezera.

Plan akcije: Polazak iz Kragujevca u 6:00.

Prvi dan – 17.7.2020. Uz nekoliko pauza (Kremna, Višegradska Banja, peščane piramide u blizini Srbinja-Foče) oko 15:30 stižemo u selo Turovi, pod planinom Treskavicom. Od mesta gde se parkiramo do doma pl.eko. društva RUNOLIST 05 iz Trnova, koji se zove „Radovan Bjelica“ i u kome ćemo prenoćiti obe večeti treba oko 90 min. umerenog pešačenja. Sledi smeštaj i noćenje.

Drugi dan – 18.07.2020. Uspon na najvišu tačku planine Treskavice – Đokin toranj (2.088m) i obilazak Velikog jezera i Crnog jezera. Trajanje cele ture je sa pauzama oko 9 sati. Po povratku sledi odmor i drugo noćenje u domu.

Treći dan – 19.07.2020. u jutarnjim časovima „silazimo“ do vozila. Vozimo se preko Sarajeva na Trebević. Nakon uspona od oko 75min izlzimo do vrha – 1.627m. Po silasku sa Trebevića sledi povratak za Srbiju. Planirana je jedna pauza u Višegradu. Oko 22h se dolazi u Kragujevac.

Napomena: Prvog dana pešači se oko 90 min – do pl.doma, drugog dana staza je celodnevna. srednje težine (16km, visinska razlika oko 850m). Trećega dana je staza lakša- sastoji se iz dva dela: silaska do vozila i uspona na Trebević; ukupno pešačenje oko 3 sata.

Navedene aktivnosti sprovode se u potpunosti u skladu sa protiv epidemijskim merama propisanim od strane Ministarstva omladine i sporta, kao i merama koje se tiču javnog prevoza. U skladu sa propisanim merama, svi učesnici dužni su da pri dolasku nose zaštitnu masku i rukavice.

Prijave i dodatne informacije Nemanja Rebić 0643900098

. . .

Sreda, 15. jul 2020.

Redovni sastanak PD „Žeželj“, sreda, kafe „Aleksandra“ pored Ćiftine Ćuprije u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

E-mail: pdzezeljkg@gmail.com
Kontakt: 0642183412
https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

. . .

Nedelja 19. jul 2020.
Sokolovac (Šomrda) – Đerdapska klisura
PD „Žeželj“

Босман Соколовац | Бисери Дунава и Ђердапа

Đerdapska klisura se postepeno formira posle ušća Nere gde Dunav naglo skreće prema jugu i počinje svoje usecanje u obronke Karpatskih planina. Prolazi pored rumunskog mesta Bazijaš, od kojeg je Cvijić smatrao da počinje Đerdapska klisura. Na svom putu od Golupca do Sipa, na Dunavu se smenjuju klisure i kotline, što predstavlja posebnu privlačnost ovog prostora. Pejzaž se neprestano menja, reka se sužava na nekoliko stotina metara, sa liticama visokim i do 550m u klisuri Gospođin vir, da bi se ubrzo u Donjomilanovičkoj kotlini proširila do 2km. U Malom kazanu se Dunav sužava na 180m i obali je lakše pristupiti sa plovnih objekata nego sa puta
Na lokalitetu Gospođin vir se nalaze ostaci rimskog puta i kule stražare, u neposrednoj blizini, na potezu Manastir, su srednjovekovna crkva sa nekropolom i naselje, a tu je i lokacija sa praistorijskim naseljem. Zajedno čine jednu širu celinu, koja pokazuje dugi raspon života na ovom veoma skučenom prostoru između Dunava i stenovite obale.
Sokolovac je najistaknutiji vrh u klisuri Gospođin vir, nadmorske visine 626m. Sa Sokolovca se vidi čitava klisura Gospođin vir, od Bosmana do Grebena.
Lokalitet ″Kanjon Boljetiske reke – Greben″, površine 102,48ha, obuhvata klisuru Boljetinske reke pre ušća u Dunav, padine Vlasca i Boljetinskog brda. Greben se nalazi se na kraju Boljetinskog brda uz obalu Dunava. Njegova lepota i značaj nisu u nadmorskoj visini (119m), niti prema prisutnoj vegetaciji, već prema morfologiji i formacijama koje su tu razvijene. Sa Grebena se vidi klisura Gospođin vir, nalazište Lepenski Vir, mitološki Treskavac u Rumuniji i Donjomilanovačka kotlina.

Plan akcije: 06:00 Polazak od Krsta. 08:00. Dolazak u Golubac. Pauza od 30 minuta. 08:30 – Polazak prema polaznoj tački za pešačenje – tunel broj 17 (ušće Pesače u Dunav). 09:15 – Dolazak do tunela broj 17 i priprema za pešačenje. 09:30 – Polazak na pešačku turu dužine oko 18km. 12:30 – Izlazak na Sečinski vrh. Pauza od 30 minuta. 14:00 – Silazak do reke Pesača i nastavak pešačenja prema kanjonu Boljetinske reke. 17:00 – Završetak pešačenja kod Lepenskog vira. Pauza za ručak. 19:00 – Polazak za Kragujevac. 22:30 – Dolazak u Kragujevac.

Dužina staze je nešto manje od 18km sa ukupnim (kumulativnim) usponom/spustom od 800m. Staza spada u red srednje teških i nije tehnički zahtevna. Postoji i opcija pešačenja samo do vidikovca na Sečinskom vrhu i povratak do polazne tačke. U tom slučaju je dužina staze 12km sa ukupnim usponom/spustom od 550m. Ko bude želeo može da poseti arheološko nalazište Lepenski vir.

Navedene aktivnosti sprovode se u potpunosti u skladu sa protiv epidemijskim merama propisanim od strane Ministarstva omladine i sporta, kao i merama koje se tiču javnog prevoza. U skladu sa propisanim merama, svi učesnici dužni su da pri dolasku nose zaštitnu masku i rukavice.

Prijave i dodatne informacije Voja Milić 0642774442

. . .

Sreda, 22. jul 2020.

Redovni sastanak PD „Žeželj“, sreda, kafe „Aleksandra“ pored Ćiftine Ćuprije u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

E-mail: pdzezeljkg@gmail.com
Kontakt: 0642183412
https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

. . .

Nedelja 25. jul 2020.
Javor
PD „Žeželj“

Planina Javor | Dobrodošli u Zapadnu Srbiju!

. . .

Sreda, 29. jul 2020.

Redovni sastanak PD „Žeželj“, sreda, kafe „Aleksandra“ pored Ćiftine Ćuprije u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

E-mail: pdzezeljkg@gmail.com
Kontakt: 0642183412
https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

. . .

Opšte napomene

Na akcijama mogu učestvovati planinari, članovi PSS, ili članovi inostranih klubova članova saveza priznatog od UIAA,  sa uplaćenom članarinom za 2020. godinu, što potvrđuju planinarskom, članskom karticom prilikom prijave. Takođe na akciji mogu učestvovati i lica za koje je pokrenut postupak prijema u članstvo (lica koja su potpisala pristupnicu, evidencioni list i izjavu o odricanju odgovornosti ).

Svi učesnici akcije su dužni da potpišu izjavu o odricanju odgovornosti koju će dobiti od organizatora akcije.

Oprema: odgovarajuća za akciju i vremenske uslove. (Planinarske cipele, zaštita od vetra, sunca, kiše, snega, polar duks, kamašne, planinarski štapovi, zaštitna krema od UV zračenja, rezervna suva garderoba i laka obuća koja može ostati u prevozu do povratka sa staze, lampa sa rezervnim baterijama, pozitivno raspoloženje.) Hrana i voda iz ranca za celodnevni boravak u prirodi.

Akcije se odvijaju u skladu sa „Pravilnikom o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti“ PSS-a. Svi planinari učestvuju na sopstvenu odgovornost. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2020. godinu. Vodič u skladu sa pravilnikom o izvođenju planinarskih  akcija PSS-a, zadržava pravo izmene plana u slučaju nepredviđenih okolnosti. Organizator i vodič na stazi ne snose odgovornost za eventualne povrede i nesrećne slučajeve izazvane samovoljom pojedinaca, nesreće izazvane zdravstvenim problemima, kao i za nesreće izazvane pod dejstvom alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci, ne odgovaraju za učesnike koji krenu na stazu samostalno, pre ili nakon oranizovanog polaska, kao i za učesnike koji odaberu neki drugi pravac uspona i silaska.

Sve informacije i programi u vezi sa sa aktivnostima našeg Društva, objavljenih na ovom sajtu, namenjeni su samo članovima našeg Društva i članovima planinarskih organizacija učlanjenih u Planinarski savez Srbije.

. . .

Category : Jul