Decembar 2020.

. . .

Planina je tu – korak za kvalitetniji život

U saradnji sa Skupštinom grada Kragujevca, PD Žeželj je uspešno realizovao projekat Planina je tu – korak za kvalitetniji život, kojom su obeležene i uređene dve pešačke staze na Gledićkim planinama.

1. Planinarski dom Adžine livade – manastir Kamenac – planinarski dom Adžine livade

Dužina staze je 16.5 km. Ukupan uspon je 595 m, ukupan silazak 595 m. Vreme potrebno da se pređe staza 7 sati. Staza je obeležena Info tablom, planinarskim putokazima i planinarskim oznakama.

2. Kružna staza Bajčetina – Cerje – Gledićki Crni vrh – Bajčetina

Dužina staze je 10.5 km. Ukupan uspon je 455 m, ukupan silazak je 455 m. Vreme potrebno da se pređe staza je 4 sata i 30 minuta. Staza je obeležena planinarskim putokazima i planinarskim oznakama.

. . .

. . .

Obaveštenje

Zbog pogoršane epidemiološke situacije, u narednom periodu neće se održavati redovni sastanci PD „Žeželj“.

UO PD „Žeželj“

E-mail: pdzezeljkg@gmail.com
Kontakt: 0642183412
https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

Dodatne informacije Voja Milić 0642774442

. . .

. . .

Obaveštenje o ceni članskih kartica i markica PSS za 2021. godinu

Cena članskih markica i kartica za 2021. godinu ostaje ista kao ove 2020.godine

 • Članska markica 500,00 dinara za nezaposlene i decu
 • Članska markica 1000,00 dinara za zaposlene i penzionere
 • Članarina za II nivo je 2900 dinara

Dodatne informacije: Voja Milić 0642774442

. . .

Osiguranje članova Planinarskog saveza Srbije za 2021. godinu

Osnovno osiguranje

Osnovno osiguranje članova obuhvata nesrećne slučajeve koji se dese na planinarskim akcijama. Ovim osiguranjem su pokriveni nesrećni slučajevi koji nastaju pri vršenju sportske delatnosti u planinarenju i alpinizmu, pri obavljanju određene delatnosti po nalogu ugovarača osiguranja.

Isključene su obaveze osiguravača, ako se nesrećni slučaj desio pri vršenju sportske ili rekreativne delatnosti u planinarstvu i alpinizmu, izvan kalendara aktivnosti PSS-a ili osnovnih planinarskih organizacija (klubova ili društava članica PSS).

Isključene su obaveze osiguravača ako članovi PSS-a nemaju minimum osnovnu planinarsku obuku. Za alpiniste, sportske penjače, speleologe i ostale tehničke discipline isključene su obaveze osiguravača, ako se nesrećni slučaj desio pri vršenju sportske i rekreativne delatnosti bez odgovarajuće sertifikovane opreme za penjanje (siguronosni standardi UIAA ili CE) i bez odgovarajućeg nivoa osposobljenosti predviđenopravilnicima granskog saveza. Važeća lekarska uverenja o zdravstvenoj sposobnosti obavezno moraju da imaju članovi PSS koji poseduju takmičarske knjižice i učestvuju na takmičenjima a po Zakonu o sportu.

Obaveza osiguravača je da iznose ugovorenih osiguranih suma za invaliditet u skladu sa tabelom invaliditeta opštih uslova osiguranja lica od posledica nesrećnog slučaja, za smrt usled nesrećnog slučaja, kao i za nadoknadu troškova organizovane spasilačke akcije za svakog pojedinog osiguranika, a najviše do sume koja je ugovorena osnovnom polisom.

Osigurani rizici:

 • Smrt usled nesrećnog slučaja 900.000 dinara,
 • Invaliditet nastao nesrećnim slučajem 1.800.000 dinara,
 • Troškovi spasavanja  450.000 din.
 • Polisa osnovnog osiguranja pokriva ceo svet bez limita visine.

Dopunsko osiguranje

Pored uslova koji važe za osnovno osiguranje, u dodatnom pored osiguranja na samim planinarskim aktivnostima ima i osiguranje, za vreme dok se osigurani član nalazi na putu od kuće do mesta obavljanja planinarske, alpinističke, speleo ili neke druge aktivnosti kao i pri povratku kući.

Na akcijama koje se nalaze u kalendaru aktivnosti PSS i osnovnih planinarskih organizacija, na akcijama koje se zbog loših vremenskih uslova ili iz drugih opravdanih razloga pomera i odlaže za termin drugačiji od termina navedenom u kalendaru aktivnosti.

Na akcijama koje su izvan kalendara aktivnosti PSS ili osnovnih planinarskih organizacija, osiguranik je u obavezi da na tim akcijama učestvuje sa najmanje još jednom osobom članom PSS-a. Osiguranik je, takođe, u obavezi da obavesti Komisiju za preventivu i bezbednost  putem mejla: osiguranje@pss.rs o lokalitetu akcije, datumu održavanja i o podacima učesnika, najkasnije 24 časa pre izvođenja akcije.

Osigurani rizici za dopunsko osiguranje:

 • Smrt usled nesrećnog slučaja 900.000 dinara,
 • Invaliditet nastao nesrećnim slučajem 1.800.000 dinara.
 • Troškovi spasavanja  700.000 dinara.
 • Polisa dodatnog osiguranja pokriva ceo svet bez limita visine.

. . .

Opšte napomene

Na akcijama mogu učestvovati planinari, članovi PSS, ili članovi inostranih klubova članova saveza priznatog od UIAA,  sa uplaćenom članarinom za 2020. godinu, što potvrđuju planinarskom, članskom karticom prilikom prijave. Takođe na akciji mogu učestvovati i lica za koje je pokrenut postupak prijema u članstvo (lica koja su potpisala pristupnicu, evidencioni list i izjavu o odricanju odgovornosti ).

Svi učesnici akcije su dužni da potpišu izjavu o odricanju odgovornosti koju će dobiti od organizatora akcije.

Oprema: odgovarajuća za akciju i vremenske uslove. (Planinarske cipele, zaštita od vetra, sunca, kiše, snega, polar duks, kamašne, planinarski štapovi, zaštitna krema od UV zračenja, rezervna suva garderoba i laka obuća koja može ostati u prevozu do povratka sa staze, lampa sa rezervnim baterijama, pozitivno raspoloženje.) Hrana i voda iz ranca za celodnevni boravak u prirodi.

Akcije se odvijaju u skladu sa „Pravilnikom o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti“ PSS-a. Svi planinari učestvuju na sopstvenu odgovornost. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2020. godinu. Vodič u skladu sa pravilnikom o izvođenju planinarskih  akcija PSS-a, zadržava pravo izmene plana u slučaju nepredviđenih okolnosti. Organizator i vodič na stazi ne snose odgovornost za eventualne povrede i nesrećne slučajeve izazvane samovoljom pojedinaca, nesreće izazvane zdravstvenim problemima, kao i za nesreće izazvane pod dejstvom alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci, ne odgovaraju za učesnike koji krenu na stazu samostalno, pre ili nakon oranizovanog polaska, kao i za učesnike koji odaberu neki drugi pravac uspona i silaska.

Sve informacije i programi u vezi sa sa aktivnostima našeg Društva, objavljenih na ovom sajtu, namenjeni su samo članovima našeg Društva i članovima planinarskih organizacija učlanjenih u Planinarski savez Srbije.

. . .

Category : Decembar