Mart 2022.


06.03. Vukan i banja Ždrelo, PD Žeželj, Ivan Ćurčić

06.03. Mali Vukan Veliki Vukan, akcija za decu i roditelje, Vujović/Pavlović

12-13.03. Pešter vrelo Vape vrh Trojan izvor Đurđevica, visokogorska sekcija, Nemanja Rebić

12.03. Gledićke planine za početnike, PD Žeželj, Cvetković/Milić

13.03. Memorijal Mirko Jotić, PD Kamenac

13.03. Rudnik Cvijićev vrh, akcija za decu i roditelje, Vujović/Pavlović

20.03. Ovčar banja Kađenica Debela Gora Banjski potok, PD Žeželj, Cvetković/Milić

20.03. Bukulja, akcija za decu i roditelje, Vujović/Pavlović

27.03. Kučaj Buk Straža Lisac, PD Žeželj, Cvetković/Milić

27.03. Kablar staza 1, akcija za decu i roditelje, Vujović/Pavlović


Opšte napomene

Na akcijama mogu učestvovati planinari, članovi PSS, ili članovi inostranih klubova članova saveza priznatog od UIAA, sa urađenim lekarskim pregledom i sa uplaćenom članarinom za 2022. godinu, što potvrđuju planinarskom, članskom karticom prilikom prijave. Takođe na akciji mogu učestvovati i lica za koje je pokrenut postupak prijema u članstvo (lica koja su potpisala pristupnicu, evidencioni list i izjavu o odgovornosti da na akciju idu na sopstvenu odgovornost).

Svi učesnici akcije su dužni da potpišu izjavu o odricanju odgovornosti koju će dobiti od organizatora akcije.

Oprema: odgovarajuća za akciju i vremenske uslove. (Planinarske cipele, zaštita od vetra, sunca i kiše, polar duks, kamašne, planinarski štapovi, zaštitna krema od UV zračenja, rezervna suva garderoba i laka obuća koja može ostati u prevozu do povratka sa staze, lampa sa rezervnim baterijama, pozitivno raspoloženje.) Hrana i voda iz ranca za celodnevni boravak u prirodi.

Akcije se odvijaju u skladu sa „Pravilnikom o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti“ PSS-a. Svi planinari učestvuju na sopstvenu odgovornost. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2020. godinu. Vodič u skladu sa pravilnikom o izvođenju planinarskih  akcija PSS-a, zadržava pravo izmene plana u slučaju nepredviđenih okolnosti. Organizator i vodič na stazi ne snose odgovornost za eventualne povrede i nesrećne slučajeve izazvane samovoljom pojedinaca, nesreće izazvane zdravstvenim problemima, kao i za nesreće izazvane pod dejstvom alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci, ne odgovaraju za učesnike koji krenu na stazu samostalno, pre ili nakon oranizovanog polaska, kao i za učesnike koji odaberu neki drugi pravac uspona i silaska.


Na osnovu Zakona o turizmu i Službenog glasnika RS, br. 17/2019, putovanje je samo za planinare koji imaju planinarsku karticu Planinarskog saveza Srbije sa overenom markicom za tekuću godinu i planinarska akcija se organizuje u skladu sa statutom PD „Žeželj“.

Sve informacije i programi u vezi sa sa aktivnostima našeg Društva, objavljenih na ovom sajtu, namenjeni su samo članovima našeg Društva i članovima planinarskih organizacija učlanjenih u Planinarski savez Srbije.


Category : Mart