Maj 2020.

. . .

Sreda, 20. maj 2020.

Redovni sastanak PD „Žeželj“, sreda, kafe „Aleksandara“ pored Ćiftine Ćuprije u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

E-mail: pdzezeljkg@gmail.com
Kontakt: 0642183412
https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

. . .

Petak, 22. maj 2020. g.
Krsna slava PD „Žeželj“

. . .

Subota 23. maj 2020.

Dve akcije na Homoljskim planinama

Veliki Vukan od manastira Gornjak do izviđačkog doma
Via ferata Gornjak
PD „Žeželj“

Veliki Vukan od manastira Gornjak do izviđačkog doma

Dužina staze: 10,7km. Vreme potrebno za obilazak: 6:00 sati
Start staze: Manastir Gornjak. Cilj staze: Izviđački dom u Ždrelu. Nadmorska visina staze: Početna 185mnv. Završna 210mnv. Najveća visina: 825mnv. Ukupna visinska razlika 1255mnv u penjanju 640mnv u spuštanju 615mnv.

Staza kreće preko puta starog motela Gornjak. Prvi deo staze ide kroz šumu do Vojinog salaša, dalje se ide putem do meste gde se spaja sa stazom od 4 lule i dalje stazom vodi do Malog Vukana, a kasnije i Velikog Vukana. Silazak je stazom ka izviđačkom domu u selu Ždrelo.

Via ferata Gornjak

Ukupna dužina trase (do Kudelinove tvrđave) 1100 m
• pristup do ferate 5 min
• dužina postavljene sajle 400 m
• visinska razlika 330 m
• postoji XII sekcija ferate, težine B, C, D
• ferata je opremljena čeličnim klinovima i sajlom, bez metalnih gazišta
• oko ferate postoje markirane staze za evakuaciju sa ferate, osim pored IV i XII sekcije. Zbog konfiguracije terena ove staze su prilično strme i u nekim delovima eksponirane
• procenjeno vreme za prelazak sa manjom grupom planinara je 3h
• Ishodna tačka ferate je Kudelinova tvrđava na grebenu Malog Vukana. Odatle je moguć povratak strmijom markiranom stazom ka česmi „4 lule“ (oko 1h hoda), ili grebenom do Malog Vukana (1:30h hoda) i zatim markiranom stazom do česme „4 lule“ (još 1h hoda).

Potrebna oprema: šlem, pojas, ferata set. Opasnosti: odron kamena, okliznuće i pad, ujed zmije, udar groma, dehidracija. Tehničke zahtevnosti: bez nogostupa.

Navedene aktivnosti sprovode se u potpunosti u skladu sa protiv epidemijskim merama propisanim od strane Ministarstva omladine i sporta, kao i merama koje se tiču javnog prevoza. U skladu sa propisanim merama, svi učesnici dužni su da pri dolasku nose zaštitnu masku i rukavice.

Broj učesnika akcije je ograničen na 35.

Akontacija za akciju je 500 rsd.

Prijave i dodatne informacije Voja Milić 0642774442

. . .

Nedelja 24. maj 2020. otkazana
Brđani Savinac
PD „Žeželj“

Plan akcije: Start akcije u 07:30 kod Krsta. Staza kreće od Radojkine kafane (kod igrališta) u Brđanima i ide naviše, kroz šumu, uz obronke brda Zrnac. Od prevoja između brda Zrnac i Ilijaka kreće uspon prema vrhu Ilijak (510mnv), gde je planirana kratka pauza. Silazak prema polju Semedraž, uz Dičinu. Dalje nastavljamo uz autoput, do semedraškog groblja, gde skrećemo levo, na zapad, i prelazimo Milisavljevića ćupriju na Dičini (pauza za doručak). Ilijak (510m) je vrh koji se nalazi pored Ibarske magistrale, na izlasku iz Gornjeg Milanovca prema Čačku. Sa njega se pruža pogled prema okolnim vrhovima – Malom Vujnu, ali i prema Ovčaru i Kablaru, Jelici u daljini. Obrastao je hrasovim šumama i kulturama crnog bora, a između njih se nalaze goleti (kamenjari) obrasle oskudnom vegetacijom. Najatraktivniji deo Ilijaka je centralni greben na kome se nalazi najviši vrh. Od centralnog grebena se u više pravaca spuštaju ostali grebeni (prema Dičini i Despotovici). Nastavljamo strmim usponom do vrha Straževica (516mnv) (kratka pauza). Povratak istim putem do Milisavljevića ćuprije. Straževica (516m) je niska planina sa dva vrha iznad 500m, koja se nalazi u graničnom delu opština Gornji Milanovac i Čačak. Obrasla je hrastovim šumama. Sam vrh je golet sa lepim pogledom na okolne visove. Staza dalje vodi uz Dičinu uzvodno (kratka pauza za fotografisanje) i odvaja desno, usponom ka vrhovima Krvavca. U prvom delu staza je strma i kamenita, potom prolazi kroz šumu i izlazi na centralnu visoravan Krvavca (555mnv), gde se nalazi vidikovac prema savinačkoj kotlini (pauza za ručak). Krvavac (555m) је vеlikо šumоvitо i rаzgrаnаtо brdо nа јužnој strаni sеlа Šаrаni, sа uzаnоm visоrаvni nа vrhu brdа. Severоzаpаdnа strаnа spuštа sе kа unutrаšnjеm dеlu sеlа, istоčnа strаnа pripаdа sеlu Sеmеdrаž, а јužnа i јugоzаpаdnа strаnа spuštајu sе dо lеvе оbаlе rеkе Dičinе. Krvаvаc је isprеsеcаn brојnim pоtоcimа izmеđu kојih sе nаlаzе kоsе i prеvојi. Krvаvаc је оd zаvršеtkа Drugоg svеtskоg rаtа imао vrlо mаlо šumskоg rаstinjа, pа su nа njеgоvim kоsаmа i dоlоvimа pаslа brојnа stаdа оvаcа i kоzа. Pоslе rаtа, pоšumlјеnе su gоlе kоsе bоrоvim sаdnicаmа kоје dаnаs činе gustu zеlеnu šumu. Nа pоčеtku Drugоg srpskоg ustаnkа, u gustој šumi оvоg brdа, bio је zbеg nаrоdа Šаrаnа i Sеmеdrаži. Stаrci, žеnе i dеcа sklоnili su sе dаlје оd putеvа kојimа је trеbаlо dа prоđе turskа vојskа, kојu је iz Bеоgrаdа vоdiо Imšir-pаšа (Ćаја-pаšа) kао pоmоć Тurcimа u Čаčku kоје su nаpаdаli srpski ustаnici. Pаšinа vојskа је u Brusnici оbаvеštеnа dа su Srbi pоstаvili zаsеdu u brđаnskој klisuri i dа nе mоžе da prođe dоlinоm Dеspоtоvicе. Ćаја-pаšа је trаžiо vоdičа kојi bi ih prеvео prеkо Sеmеdrаži, Šаrаnа i Rоžnjа dо Čаčkа. Zа vоdičа sе pоnudiо Маrkо Cаrеvić iz sеlа Vеlеrеč, s tim dа mu Тurci zа uslugu plаtе čizmu dukаtа. Тurci su sе iznеnаdа pојаvili u šumi u kојој sе nаrоd sklоniо i оdmаh nаpаli zbеg. Pоsеkli su svе kојi nisu uspеli dа umаknu dаlје u šumu. Brdо је bilо nаtоplјеnо krvlјu, pа gа је nаrоd prоzvао Krvаvаc. Ćаја-pаšа i njеgоvа vојskа stigli su u Čаčаk, а njihоvоm vоdiču Cаrеviću је, umеstо nаgrаdе, оdsеčеnа glаvа. Sa visoravni silazimo grebenom prema Dičini, odakle se makadamskim putem uz reku vraćamo prema Savincu, gde će nas čekati vozilo. Odmor u restoranu “Zapis” u Takovu. Povratak za Kragujevac oko 17:30. Dužina staze: 16km. Uspon: 700m. Spust: 650m. Vreme prolaska: oko 8 sati. Staza ima par kraćih, strmih deonica, nije pogodna za planinare nedovoljne fizičke spremnosti.

Navedene aktivnosti sprovode se u potpunosti u skladu sa protiv epidemijskim merama propisanim od strane Ministarstva omladine i sporta, kao i merama koje se tiču javnog prevoza. U skladu sa propisanim merama, svi učesnici dužni su da pri dolasku nose zaštitnu masku i rukavice.

Broj učesnika akcije je ograničen na 35.

Akontacija za akciju je 500 rsd.

Prijave i dodatne informacije Voja Milić 0642774442

. . .

Subota 30. maj 2020. otkazana
Grza
PD „Žeželj“

Udaljenost od Kragujevca 90 km. Vreme potrebno za putovanje 1h 15 min. Planirani polazak kod Krsta 07:00. Planirani povratak u Kragujevac 20:00.

Plan akcije: magistralnim putem Paraćin – Zaječar dolazimo do manastira Lešje gde ćemo napraviti kraću pauzu, a zatim do planinarskog doma „Đorđe Živković“.
Duža staza: planinarski dom „Đorđe Živković“ (403 m) – Javorački vrh (927 m) – Mali Javorak (756 m) – planinarski dom „Đorđe Živković“. Dužina staze je oko 11 km, visinska razlika 628 m. Nakon pešačenja obilazak jezera i vrela Grze.
Kraća staza: Oni učesnici koji ne žele na pešačenje mogu obići vrelo, prošetati oko jezera i uživati na nekom od brojnih mesta predviđenih za boravak izletnika. Staze oko jezera sa obilaskom dva vidikovca su dužine 4,5km. Takođe je moguće prošetati do restorana „Koliba“ (udaljen od doma 4 km).

Nakon završetka akcije kraći odmor i predah u restoranu „Koliba“, zatim povratak u Kragujevac.

Navedene aktivnosti sprovode se u potpunosti u skladu sa protiv epidemijskim merama propisanim od strane Ministarstva omladine i sporta, kao i merama koje se tiču javnog prevoza. U skladu sa propisanim merama, svi učesnici dužni su da pri dolasku nose zaštitnu masku i rukavice.

Broj učesnika akcije je ograničen na 35.

Akontacija za akciju je 500 rsd.

Prijave i dodatne informacije Voja Milić 0642774442

. . .

Nedelja 31. maj 2020.
Gledićki Crni vrh za početnike
PD „Žeželj“

Navedene aktivnosti sprovode se u potpunosti u skladu sa protiv epidemijskim merama propisanim od strane Ministarstva omladine i sporta, kao i merama koje se tiču javnog prevoza. U skladu sa propisanim merama, svi učesnici dužni su da pri dolasku nose zaštitnu masku i rukavice.

Broj učesnika akcije je ograničen na 35.

Akontacija za akciju je 400 rsd.

Prijave i dodatne informacije Voja Milić 0642774442

. . .

Opšte napomene

Na akcijama mogu učestvovati planinari, članovi PSS, ili članovi inostranih klubova članova saveza priznatog od UIAA,  sa uplaćenom članarinom za 2020. godinu, što potvrđuju planinarskom, članskom karticom prilikom prijave. Takođe na akciji mogu učestvovati i lica za koje je pokrenut postupak prijema u članstvo (lica koja su potpisala pristupnicu, evidencioni list i izjavu o odricanju odgovornosti ).

Svi učesnici akcije su dužni da potpišu izjavu o odricanju odgovornosti koju će dobiti od organizatora akcije.

Oprema: odgovarajuća za akciju i vremenske uslove. (Planinarske cipele, zaštita od vetra, sunca, kiše, snega, polar duks, kamašne, planinarski štapovi, zaštitna krema od UV zračenja, rezervna suva garderoba i laka obuća koja može ostati u prevozu do povratka sa staze, lampa sa rezervnim baterijama, pozitivno raspoloženje.) Hrana i voda iz ranca za celodnevni boravak u prirodi.

Akcije se odvijaju u skladu sa „Pravilnikom o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti“ PSS-a. Svi planinari učestvuju na sopstvenu odgovornost. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2020. godinu. Vodič u skladu sa pravilnikom o izvođenju planinarskih  akcija PSS-a, zadržava pravo izmene plana u slučaju nepredviđenih okolnosti. Organizator i vodič na stazi ne snose odgovornost za eventualne povrede i nesrećne slučajeve izazvane samovoljom pojedinaca, nesreće izazvane zdravstvenim problemima, kao i za nesreće izazvane pod dejstvom alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci, ne odgovaraju za učesnike koji krenu na stazu samostalno, pre ili nakon oranizovanog polaska, kao i za učesnike koji odaberu neki drugi pravac uspona i silaska.

Sve informacije i programi u vezi sa sa aktivnostima našeg Društva, objavljenih na ovom sajtu, namenjeni su samo članovima našeg Društva i članovima planinarskih organizacija učlanjenih u Planinarski savez Srbije.

. . .

Category : Maj