Maj 2020.

. . .

Sreda, 20. maj 2020.

Redovni sastanak PD „Žeželj“, sreda, kafe „Aleksandara“ pored Ćiftine Ćuprije u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

E-mail: pdzezeljkg@gmail.com
Kontakt: 0642183412
https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

. . .

Subota 30. maj 2020.
Grza
PD „Žeželj“

Grza, Srbija | Serbia travel, Serbia, Nature travel

Udaljenost od Kragujevca 90 km. Vreme potrebno za putovanje 1h 15 min. Planirani polazak kod Krsta 07:00. Planirani povratak u Kragujevac 20:00.

Plan akcije: magistralnim putem Paraćin – Zaječar dolazimo do manastira Lešje gde ćemo napraviti kraću pauzu, a zatim do planinarskog doma „Đorđe Živković“.
Duža staza: planinarski dom „Đorđe Živković“ (403 m) – Javorački vrh (927 m) – Mali Javorak (756 m) – planinarski dom „Đorđe Živković“. Dužina staze je oko 11 km, visinska razlika 628 m. Nakon pešačenja obilazak jezera i vrela Grze.
Kraća staza: Oni učesnici koji ne žele na pešačenje mogu obići vrelo, prošetati oko jezera i uživati na nekom od brojnih mesta predviđenih za boravak izletnika. Staze oko jezera sa obilaskom dva vidikovca su dužine 4,5km. Takođe je moguće prošetati do restorana „Koliba“ (udaljen od doma 4 km).

Nakon završetka akcije kraći odmor i predah u restoranu „Koliba“, zatim povratak u Kragujevac.

Navedene aktivnosti sprovode se u potpunosti u skladu sa protiv epidemijskim merama propisanim od strane Ministarstva omladine i sporta, kao i merama koje se tiču javnog prevoza. U skladu sa propisanim merama, svi učesnici dužni su da pri dolasku nose zaštitnu masku i rukavice.

Broj učesnika akcije je ograničen na 35.

Akontacija za akciju je 500 rsd.

Prijave i dodatne informacije Voja Milić 0642774442

. . .

Nedelja 31. maj 2020.
Gledićki Crni vrh za početnike
PD „Žeželj“

Crni vrh (Kragujevac) - Wikipedia

Udaljenost od Kragujevca 20 km. Vreme potrebno za putovanje 30min. Planirani polazak kod Krsta 08:00. Planirani povratak u Kragujevac 18:00.

Navedene aktivnosti sprovode se u potpunosti u skladu sa protiv epidemijskim merama propisanim od strane Ministarstva omladine i sporta, kao i merama koje se tiču javnog prevoza. U skladu sa propisanim merama, svi učesnici dužni su da pri dolasku nose zaštitnu masku i rukavice.

Broj učesnika akcije je ograničen na 35.

Akontacija za akciju je 400 rsd.

Prijave i dodatne informacije Voja Milić 0642774442

. . .

Opšte napomene

Na akcijama mogu učestvovati planinari, članovi PSS, ili članovi inostranih klubova članova saveza priznatog od UIAA,  sa uplaćenom članarinom za 2020. godinu, što potvrđuju planinarskom, članskom karticom prilikom prijave. Takođe na akciji mogu učestvovati i lica za koje je pokrenut postupak prijema u članstvo (lica koja su potpisala pristupnicu, evidencioni list i izjavu o odricanju odgovornosti ).

Svi učesnici akcije su dužni da potpišu izjavu o odricanju odgovornosti koju će dobiti od organizatora akcije.

Oprema: odgovarajuća za akciju i vremenske uslove. (Planinarske cipele, zaštita od vetra, sunca, kiše, snega, polar duks, kamašne, planinarski štapovi, zaštitna krema od UV zračenja, rezervna suva garderoba i laka obuća koja može ostati u prevozu do povratka sa staze, lampa sa rezervnim baterijama, pozitivno raspoloženje.) Hrana i voda iz ranca za celodnevni boravak u prirodi.

Akcije se odvijaju u skladu sa „Pravilnikom o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti“ PSS-a. Svi planinari učestvuju na sopstvenu odgovornost. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2020. godinu. Vodič u skladu sa pravilnikom o izvođenju planinarskih  akcija PSS-a, zadržava pravo izmene plana u slučaju nepredviđenih okolnosti. Organizator i vodič na stazi ne snose odgovornost za eventualne povrede i nesrećne slučajeve izazvane samovoljom pojedinaca, nesreće izazvane zdravstvenim problemima, kao i za nesreće izazvane pod dejstvom alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci, ne odgovaraju za učesnike koji krenu na stazu samostalno, pre ili nakon oranizovanog polaska, kao i za učesnike koji odaberu neki drugi pravac uspona i silaska.

Sve informacije i programi u vezi sa sa aktivnostima našeg Društva, objavljenih na ovom sajtu, namenjeni su samo članovima našeg Društva i članovima planinarskih organizacija učlanjenih u Planinarski savez Srbije.

. . .

| Maj |