Oktobar 2021.

. . .

Sreda 20. oktobar 2021.
Redovni sastanak PD Žeželj

Kafe Aleksandra kod Ćiftine ćuprije (velika sala), Kragujevac, sa početkom u 19:30h.

pdzezeljkg@gmail.com, https://www.facebook.com/planinarsko.zezelj/, 064 218 34 12

. . .

Nedelja 24. oktobar 2021.
Jesenje boje Torničke Bobije
PD Žeželj, Kragujevac, vodič na stazi Raša Perović

(Izvor http://www.ciklonaut.com/Turoteka)

Udaljenost od Kragujevca 210km. Polazak na akciju u 6h kod Krsta, ide se put Užica ka Ljuboviji. Početna tačka akcije je selo Tornik. Dužina staze je 16km. Kumulativni uspon i silazak je po 630m. Staza je srednje teška. Vode na stazi ima na početnoj i krajnjoj tački akcije. Vremenska prognoza 15 stepeni bez padavina. Planirani povratak u Kragujevac oko 22h.

Učesnici akcije su u obavezi da se pridržavaju mera protiv sprečavanja širenja virusa COVID 19 propisanih od strane nadležnih organa koje su organizator i Planinarski savez Srbije u obavezi da sprovedu.

Prijave i dodatne informacije Voja Milić 0642774442

. . .

Sreda 27. oktobar 2021.
Redovni sastanak PD Žeželj

Kafe Aleksandra kod Ćiftine ćuprije (velika sala), Kragujevac, sa početkom u 19:30h.

pdzezeljkg@gmail.com, https://www.facebook.com/planinarsko.zezelj/, 064 218 34 12

. . .

Nedelja 31. oktobar 2021.
Grzi u zagrljaj, TA
PK Javorak, Paraćin

Plan akcije 09:00 – 09:45 okupljanje i prijava učesnika kod planinarskog doma „Đorđe Živković“ 09:45 – otvaranje akcije 10:00 – polazak na stazu 10:45 – livada ispod Velikog Kozjeg Roga 12:30 – izlazak na Javorački vrh 12:30 – 13:00 pauza na vrhu 14:00 – izlazak na vrh Mali Javorak 15:00 – dolazak u planinarski dom 15:00 – 16:00 ručak 16:00 – dodela zahvalnica
17:00 – zatvaranje akcije.

Opis staze: Planinarski dom (410 mnv) – livada isppd Velikog Kozjeg Roga (610 mnv) – Pojilo (776 mnv)– Javorački vrh (927 mnv) – Mali Javorak (756 mnv) – Pištplje (540 mnv) – Planinarski dpm (410 mnv). Staza je dužine 12 km i vreme potrebno za prelazak je 5 sati. Spada u lake staze sa visinskom razlikom pri usponu i silasku 517 mnv.

. . .

Opšte napomene

Na akcijama mogu učestvovati planinari, članovi PSS, ili članovi inostranih klubova članova saveza priznatog od UIAA, sa urađenim lekarskim pregledom i sa uplaćenom članarinom za 2021. godinu, što potvrđuju planinarskom, članskom karticom prilikom prijave. Takođe na akciji mogu učestvovati i lica za koje je pokrenut postupak prijema u članstvo (lica koja su potpisala pristupnicu, evidencioni list i izjavu o odgovornosti da na akciju idu na sopstvenu odgovornost).

Organizator i vodič imaju diskreciono pravo da u skladu sa „Pravilnikom o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti“ PSS-a ne povedu sve prijavljene učesnike na akciju.

Svi učesnici akcije su dužni da potpišu izjavu o odricanju odgovornosti koju će dobiti od organizatora akcije.

Oprema: odgovarajuća za akciju i vremenske uslove. (Planinarske cipele, zaštita od vetra, sunca i kiše, polar duks, kamašne, planinarski štapovi, zaštitna krema od UV zračenja, rezervna suva garderoba i laka obuća koja može ostati u prevozu do povratka sa staze, lampa sa rezervnim baterijama, pozitivno raspoloženje.) Hrana i voda iz ranca za celodnevni boravak u prirodi.

Akcije se odvijaju u skladu sa „Pravilnikom o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti“ PSS-a. Svi planinari učestvuju na sopstvenu odgovornost. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2021. godinu. Vodič u skladu sa pravilnikom o izvođenju planinarskih  akcija PSS-a, zadržava pravo izmene plana u slučaju nepredviđenih okolnosti. Organizator i vodič na stazi ne snose odgovornost za eventualne povrede i nesrećne slučajeve izazvane samovoljom pojedinaca, nesreće izazvane zdravstvenim problemima, kao i za nesreće izazvane pod dejstvom alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci, ne odgovaraju za učesnike koji krenu na stazu samostalno, pre ili nakon oranizovanog polaska, kao i za učesnike koji odaberu neki drugi pravac uspona i silaska.

Na osnovu Zakona o turizmu i Službenog glasnika RS, br. 17/2019, putovanje je samo za planinare koji imaju planinarsku karticu Planinarskog saveza Srbije sa overenom markicom za tekuću godinu i planinarska akcija se organizuje u skladu sa statutom PD „Žeželj“.

Sve informacije i programi u vezi sa sa aktivnostima našeg Društva, objavljenih na ovom sajtu, namenjeni su samo članovima našeg Društva i članovima planinarskih organizacija učlanjenih u Planinarski savez Srbije.

. . .

| Oktobar |