Februar 2021.

. . .

Subota 06. februar 2021.
Zimski uspon grebenom Velikog krša
PSD „Crni vrh“

. . .

Nedelja 07. februar 2021.
Orovica – Kablar
PD „Žeželj“, vodič Dušan Petković

. . .

14.-16. februar 2021.
Planine Treskavica i Visočica – zimski usponi
PD „Žeželj“, organizator Nemanja Rebić

. . .

Nedelja 14. februar 2021.
Žaračka Planina – zimski uspon
Zajednička akcija

. . .

Ponedeljak 15. februar 2021.
Sretenjski susret planinara
PD „Bukulja“

. . .

Nedelja 21. februar 2021.
Brđani Savinac
PD „Žeželj“

. . .

Subota 27. februar 2021.
25 Zimski uspon na Trem
PK „Železničar Niš“

Planirani polazak iz Kragujevca je kod Krsta u 05h. Vreme potrebno za putovanje 2,5h.

Program akcije: Okupljanje učesnika akcije i prijava „Štabu akcije“ u objektu ”Staro kupatilo” u centru Donjeg Dušnika. Otvaranje i start akcije je u parku ispred, u 07:00 časova. Po otvaranju kreće prva grupa vodiča na stazu. U skladu sa merama bezbednosti, preporuka organizatora je da svaki učesnik ili grupa učesnika krene na stazu odmah po prijavljivanju, a nakasnije do 08:00 časova kada kreće druga grupa vodiča. Staza ide kroz selo Gornji Dušnik, preko prevoja Devojački grob (1311 mnv), grebenom Suve planine do vrha Trem (1810 mnv). Dužina staze u jednom pravcu je 10 km. Povratak je istom stazom.

Oganizator će za vođenje akcije obezbediti dovoljan broj licenciranih vodiča. Za sve učesnike akcije će biti obezbeđena knjižica uspona i pečat uspona. Najbrojniji planinarski klub će dobiti pehar, dok će svaki klub koji je uzeo učešća na akciji dobiti zahvalnicu za ućešće.
Ove godine, u skladu sa merama bezbednosti vezanih za pandemiju virusa COVID19 neće biti organizovanog ručka i kulturno-umetničkog programa.

Prijave i dodatne informacije Voja Milić 0642774442

. . .

Nedelja 28.02.2020.
Dan društva PD Žeželj
PD „Žeželj“

Akcija Vodojaža Trešnjevak Dren Adžine livade

Polazak kod Krsta u 08:30. Dužina staze oko 12 km. Uspon oko 350 m, spust oko 50 m. Staza se prelazi za oko 4,5h laganog hoda, apsolutno je prihvatljiva za sve uztaste i kategorije planinara. Početna tačka akcije je  Vodojaža u Grošnici. Cilj staze je planinarski dom u Adžinim livadama. Nakon završetka akcije planiran je ručak u dvorištu planinarskog doma u pojedinačnim pakovanjima. (Za ručak je predviđena karađorđeva, umak, salata i hleb.) Planirani povratak u Kragujevac je oko 16h.

Prijave i dodatne informacije Voja Milić 0642774442

. . .

Opšte napomene

Na akcijama mogu učestvovati planinari, članovi PSS, ili članovi inostranih klubova članova saveza priznatog od UIAA, sa urađenim lekarskim pregledom i sa uplaćenom članarinom za 2021. godinu, što potvrđuju planinarskom, članskom karticom prilikom prijave. Takođe na akciji mogu učestvovati i lica za koje je pokrenut postupak prijema u članstvo (lica koja su potpisala pristupnicu, evidencioni list i izjavu o odgovornosti da na akciju idu na sopstvenu odgovornost).

Svi učesnici akcije su dužni da potpišu izjavu o odricanju odgovornosti koju će dobiti od organizatora akcije.

Oprema: odgovarajuća za akciju i vremenske uslove. (Planinarske cipele, zaštita od vetra, sunca i kiše, polar duks, kamašne, planinarski štapovi, zaštitna krema od UV zračenja, rezervna suva garderoba i laka obuća koja može ostati u prevozu do povratka sa staze, lampa sa rezervnim baterijama, pozitivno raspoloženje.) Hrana i voda iz ranca za celodnevni boravak u prirodi.

Akcije se odvijaju u skladu sa „Pravilnikom o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti“ PSS-a. Svi planinari učestvuju na sopstvenu odgovornost. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2021. godinu. Vodič u skladu sa pravilnikom o izvođenju planinarskih  akcija PSS-a, zadržava pravo izmene plana u slučaju nepredviđenih okolnosti. Organizator i vodič na stazi ne snose odgovornost za eventualne povrede i nesrećne slučajeve izazvane samovoljom pojedinaca, nesreće izazvane zdravstvenim problemima, kao i za nesreće izazvane pod dejstvom alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci, ne odgovaraju za učesnike koji krenu na stazu samostalno, pre ili nakon oranizovanog polaska, kao i za učesnike koji odaberu neki drugi pravac uspona i silaska.

Na osnovu Zakona o turizmu i Službenog glasnika RS, br. 17/2019, putovanje je samo za planinare koji imaju planinarsku karticu Planinarskog saveza Srbije sa overenom markicom za tekuću godinu i planinarska akcija se organizuje u skladu sa statutom PD „Žeželj“. Prema Zakonu o turizmu (član 86, stav 4) za putovanje nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja.

Sve informacije i programi u vezi sa sa aktivnostima našeg Društva, objavljenih na ovom sajtu, namenjeni su samo članovima našeg Društva i članovima planinarskih organizacija učlanjenih u Planinarski savez Srbije.

. . .

| Februar |

Januar 2021.

. . .

OBAVEŠTENJE O CENI ČLANSKIH KARTICA I MARKICA | Planinarski savez Srbije

Obaveštenje o ceni članskih kartica i markica PSS za 2021. godinu

  • Članska markica 500,00 dinara za nezaposlene i decu
  • Članska markica 1000,00 dinara za zaposlene i penzionere
  • Članarina za II nivo je 2900 dinara

Formular „Evidencioni list člana“ koji je neophodan za izradu novih planinarskih knjižica se preuzima na redovnim sastancima PD „Žeželj“ ili ga možete skinuti sa adrese https://pss.rs/wp-content/uploads/2019/01/obrazac-4-karton-clana.docx i poslati ga na e-mail društva pdzezeljkg@gmail.com

Na osnovu odluke Ministarstva omladine i sporta, kao i odredbe Zakona u sportu, počev od 2018. godine obavezni su pregledi sportista, što obuhvata i članove Društva.  Lekarski pregled je obavezan pri učlanjenju. Lekarski pregledi se obavljaju na odeljenju sportske medicinine u zdravstvenoj stanici br. 2 (Palilule), Ratinčeva br 2.

Dodatne informacije: Voja Milić 0642774442

E-mail: pdzezeljkg@gmail.com
Kontakt: 0642183412
https://www.facebook.com/pg/planinarsko.zezelj/

. . .

Subota 02. januar 2021.
Novogodišnji uspon na Dulenski Crni Vrh
PD „Žeželj“

. . .

Subota 09. januar 2021.
38. Božićni uspon na Rtanj
OPSD „Dragan Radosavljević“

. . .

Nedelja 10. januar 2021.
Božićni uspon na Žeželj memorijal prof. dr. Branislav Devedžić
PD „Žeželj“, tradicionalna akcija

. . .

Akcija je otkazana zbog najavljenih niskih temperatura

Nedelja 17. januar 2021.
Orovica – Kablar
PD „Žeželj“, vodič na stazi Dušan Petković

. . .

Subota 23. januar 2021.
Mučanj
PD „Žeželj“, vodič na stazi Ivan Ćurčić

. . .

Subota 23. januar 2021.
Bogojavljenski uspon na Beljanicu
PK „Resava“

. . .

23.-24. januar 2021.
Gramada Vlasinsko jezero i Besna kobila
PD „Žeželj“, organizator Nemanja Rebić

. . .

Akcija je otkazana

Subota 30. januar 2021.
Svetosavski pohod planinara
PSK „Juhor“

 . . .

Subota 30. januar 2021.
Ramaćki visovi – hod po opalu
PD „Žeželj“

 . . .

Opšte napomene

Na akcijama mogu učestvovati planinari, članovi PSS, ili članovi inostranih klubova članova saveza priznatog od UIAA,  sa uplaćenom članarinom za 2021. godinu, što potvrđuju planinarskom, članskom karticom prilikom prijave. Takođe na akciji mogu učestvovati i lica za koje je pokrenut postupak prijema u članstvo (lica koja su potpisala pristupnicu, evidencioni list i izjavu o odricanju odgovornosti ).

Svi učesnici akcije su dužni da potpišu izjavu o odricanju odgovornosti koju će dobiti od organizatora akcije.

Oprema: odgovarajuća za akciju i vremenske uslove. (Planinarske cipele, zaštita od vetra, sunca, kiše, snega, polar duks, kamašne, planinarski štapovi, zaštitna krema od UV zračenja, rezervna suva garderoba i laka obuća koja može ostati u prevozu do povratka sa staze, lampa sa rezervnim baterijama, pozitivno raspoloženje.) Hrana i voda iz ranca za celodnevni boravak u prirodi.

Akcije se odvijaju u skladu sa „Pravilnikom o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti“ PSS-a. Svi planinari učestvuju na sopstvenu odgovornost. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2021. godinu. Vodič u skladu sa pravilnikom o izvođenju planinarskih  akcija PSS-a, zadržava pravo izmene plana u slučaju nepredviđenih okolnosti. Organizator i vodič na stazi ne snose odgovornost za eventualne povrede i nesrećne slučajeve izazvane samovoljom pojedinaca, nesreće izazvane zdravstvenim problemima, kao i za nesreće izazvane pod dejstvom alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci, ne odgovaraju za učesnike koji krenu na stazu samostalno, pre ili nakon oranizovanog polaska, kao i za učesnike koji odaberu neki drugi pravac uspona i silaska.

Na osnovu Zakona o turizmu i Službenog glasnika RS, br. 17/2019, putovanje je samo za planinare koji imaju planinarsku karticu Planinarskog saveza Srbije sa overenom markicom za tekuću godinu i planinarska akcija se organizuje u skladu sa statutom PD „Žeželj“.

Sve informacije i programi u vezi sa sa aktivnostima našeg Društva, objavljenih na ovom sajtu, namenjeni su samo članovima našeg Društva i članovima planinarskih organizacija učlanjenih u Planinarski savez Srbije.

. . .

| Januar |