Gledićka transverzala

Gledićke planine pružaju se između reke Gruže na zapadu, reke Lepenice na severu, reke Ždraljice i doline Levča na istoku i reke Zapadne Morave na jugu, u pravcu sever-jug, dužinom od 35 km.

Posle Rudnika to su najviše šumadijske planine, koje spadaju u red nižih planina ispod 1000 m nadmorske visine. Najviši vrh je Samar (922 m), a tu su i Jasenovita glava (906 m), Crni vrh (897 m) i Šiljata Stena (868 m).

Predeo je talasasto ispresecan, obiluje šumama, livadama i izvorima. Naselja su seoska, raštrkana po dolinama reka i potoka kao i na nižim brdima.

Pešačka staza, dužine 73,5 km, obuhvata veći deo planine, njene najviše vrhove, deo naselja, kanjon Dulenske reke i četiri manastira.

Manastir Kalenić – sagrađen je između 1407. i 1413. godine, nalazi se u Levču, u šumovitoj dubodolini Kalenićke reke. Posvećen je Vavedenju Presvete Bogorodice.

Podigao ga je peharnik sa dvora despota Stefana Lazarevića. Primer je najraskošnije dekoracije moravskog stila. Od 1815.godine u manastiru se nalaze mošti Stefana Prvovenčanog.

Manastir Kamenac – sagrađen je početkom XV veka i zadužbina je despota Stefana Lazarevića. Posvećen je rođenju Presvete Bogorodice, a nalazi se u selu Čestin, okružen padinama Gledićkih planina u uskoj dolini Čestinske reke.

Manastirak – sazidan je za vreme vladavine despota Stefana Lazarevića krajem XIV i početkom XV veka od strane nepoznatog vlastelina. Smešten je u klisuri Močilske reke, nedaleko od sela Velika Kruševica. Manastir je posvećen prenosu moštiju Svetog Nikole.

Manastir Raletinac – nalazi se u živopisnom delu klisure Raletinačkog potoka. Sagrađen je u vreme despota Stefana Lazarevića, početkom XV veka. Prema predanju, tri devojke, Rala, Dena i Sara, kćeri srpskih plemića koji su poginuli u Kosovskom boju, sagradile su tri crkve na području današnjeg sela Velike Pčelice, koje su po njima nazvane Raletinac, Denkovac i Sarinac. Manastir Raletinac posvećen je apostolima Petru i Pavlu. Manastiri Denkovac i Sarinac su nedavno u potpunosti obnovljeni.