Jun 2021.

. . .

02-05.06. Ohrid Galičica Dafski vodopad, PD Žeželj, Milić/Cvetković

Cvetković/Milić

09-13.06. Planinarenje sa prijateljima iz Slovenije po Srbiji, PD Žeželj, Zoran Kostadinović

11-14.06. Tomor Albanija,  visokogorska sekcija, Nemanja Rebić

12.06. Kopaonik Samokovka Kadijevac, akcija za decu i roditelje, Vujović/Pavlović

17-19.06. Priboj, PD Žeželj, Cvetković/Milić

19.06. Dani planinara Srbije, PD Kablar Čačak

19.06. Stazama petruških monaha, PD Žeželj, Cvetković/Milić

19.06. Golija vodopadi Izubre, akcija za decu i roditelje, Vujović/Pavlović

23-28.06. Eko kamp za decu Gledić zove prva smena, PD Žeželj, Vujović/Pavlović

25-26.06. Vidovdanski noćni uspon na Rtanj, PK Šiljak Boljevac

26.06. Stazama Milunke Savić, PD Žeželj, Cvetković/Milić

. . .

Opšte napomene

Na akcijama mogu učestvovati planinari, članovi PSS, ili članovi inostranih klubova članova saveza priznatog od UIAA, sa urađenim lekarskim pregledom i sa uplaćenom članarinom za 2022. godinu, što potvrđuju planinarskom, članskom karticom prilikom prijave. Takođe na akciji mogu učestvovati i lica za koje je pokrenut postupak prijema u članstvo (lica koja su potpisala pristupnicu, evidencioni list i izjavu o odgovornosti da na akciju idu na sopstvenu odgovornost).

Svi učesnici akcije su dužni da potpišu izjavu o odricanju odgovornosti koju će dobiti od organizatora akcije.

Oprema: odgovarajuća za akciju i vremenske uslove. (Planinarske cipele, zaštita od vetra, sunca i kiše, polar duks, kamašne, planinarski štapovi, zaštitna krema od UV zračenja, rezervna suva garderoba i laka obuća koja može ostati u prevozu do povratka sa staze, lampa sa rezervnim baterijama, pozitivno raspoloženje.) Hrana i voda iz ranca za celodnevni boravak u prirodi.

Akcije se odvijaju u skladu sa „Pravilnikom o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti“ PSS-a. Svi planinari učestvuju na sopstvenu odgovornost. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2022. godinu. Vodič u skladu sa pravilnikom o izvođenju planinarskih  akcija PSS-a, zadržava pravo izmene plana u slučaju nepredviđenih okolnosti. Organizator i vodič na stazi ne snose odgovornost za eventualne povrede i nesrećne slučajeve izazvane samovoljom pojedinaca, nesreće izazvane zdravstvenim problemima, kao i za nesreće izazvane pod dejstvom alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci, ne odgovaraju za učesnike koji krenu na stazu samostalno, pre ili nakon oranizovanog polaska, kao i za učesnike koji odaberu neki drugi pravac uspona i silaska.

Na osnovu Zakona o turizmu i Službenog glasnika RS, br. 17/2019, putovanje je samo za planinare koji imaju planinarsku karticu Planinarskog saveza Srbije sa overenom markicom za tekuću godinu i planinarska akcija se organizuje u skladu sa statutom PD „Žeželj“.

Sve informacije i programi u vezi sa sa aktivnostima našeg Društva, objavljenih na ovom sajtu, namenjeni su samo članovima našeg Društva i članovima planinarskih organizacija učlanjenih u Planinarski savez Srbije.

. . .

Category : Jun