Januar 2022.


OBAVEŠTENJE O CENI ČLANSKIH KARTICA I MARKICA | Planinarski savez Srbije

Obaveštenje o ceni članskih kartica i markica PSS za 2022. godinu

  • Članska markica 600 dinara za nezaposlene i decu
  • Članska markica 1200 dinara za zaposlene i penzionere

Formular „Evidencioni list člana“ koji je neophodan za izradu novih planinarskih knjižica se preuzima na redovnim sastancima PD „Žeželj“ ili ga možete skinuti sa adrese https://pss.rs/wp-content/uploads/2019/01/obrazac-4-karton-clana.docx i poslati ga na e-mail društva pdzezeljkg@gmail.com

Na osnovu odluke Ministarstva omladine i sporta, kao i odredbe Zakona u sportu, počev od 2018. godine obavezni su pregledi sportista, što obuhvata i članove Društva.  Lekarski pregled je obavezan pri učlanjenju. Lekarski pregledi se obavljaju na odeljenju sportske medicinine u zdravstvenoj stanici br. 2 (Palilule), Ratinčeva br 2.

Dodatne informacije: Voja Milić 0642774442

E-mail: pdzezeljkg@gmail.com
Kontakt: 0642183412


Sreda 26. januar 2022.
Redovni sastanak PD Žeželj

Kafe Aleksandra kod Ćiftine ćuprije (velika sala), Kragujevac, sa početkom u 19:00h.

pdzezeljkg@gmail.com, https://www.facebook.com/planinarsko.zezelj/, 064 218 34 12


30. januar 2022.
Snežni uspon na Pasarelo – najlepši vis Suve planine
PD „Žeželj“, organizator Nemanja Rebić, vodič Nebojša Spasić

Udaljenost od Kragujevca oko 250km. Polazak “kod Krsta” 05:30. Povratak do 21h. Plan akcije: Polazak u 05:30 „od Krsta“. Vožnja do Niša, zatim kroz Sićevačku klisuru do sela Crvena Reka  i preko Toponice do Kosmovca. Polazak iz centra sela Kosmovac na uspon. Celodnevno pešačenje do vrha Pasarelo, obuhvata uspon sa visinskom razlikom od oko 800m, pretežno kroz bukovu šumu, pored litica južnog dela Suve planine. Izlazkom na proplanak Smrdan sledi blaži završni uspon preko “Blagojeve kolibe”. Visina Pasarela je 1.522m. Od Kosmovca je potrebno oko 4-4,5 sati da bi se po umereno debelom snegu izašlo na vrh. Treba računati da celokupna planinarska tura traje oko 8-8,5 sati. Povratak je istom stazom kojom se izvodi uspon. Dužina staze je oko 16-17km. Obavezno je poneti baterijsku lampu jer se može lako dogoditi da poslednji sat silaska do sela obavimo nakon zalaska sunca. U povratak za Kragujevac je planirano da se organizuje jedna pauza (dolazak “kod Krsta” oko 21h). Napomena: Vode na celokupnoj trasi nema. Na Smrdanu postoji bunar u kome je voda koja nije za piće – otuda i naziv lokaliteta. Treba poneti na uspon bar 2,5 litra vode.

Dobro procenite svoje psihofizičko stanje pre odluke da učestvujete na akciji. Učesnici akcije moraju biti spremni za pešačenje u snežnim uslovima, sa savladavanjem mogućih smetova do pola metra visine. Učesnici akcije su u obavezi da se pridržavaju mera protiv sprečavanja širenja virusa COVID 19 propisanih od strane nadležnih organa koje su organizator i Planinarski savez Srbije u obavezi da sprovedu.

Prijave i dodatne informacije Nemanja Rebić 0643900098


Nedelja 30. januar 2022.
Dulenski crni vrh za decu i roditelje
PD „Žeželj“


Nedelja 30. januar 2022.
Velika Dračka avantura
PD „Žeželj“


Opšte napomene

Na akcijama mogu učestvovati planinari, članovi PSS, ili članovi inostranih klubova članova saveza priznatog od UIAA,  sa uplaćenom članarinom za 2022. godinu, što potvrđuju planinarskom, članskom karticom prilikom prijave. Takođe na akciji mogu učestvovati i lica za koje je pokrenut postupak prijema u članstvo (lica koja su potpisala pristupnicu, evidencioni list i izjavu o odricanju odgovornosti ).

Svi učesnici akcije su dužni da potpišu izjavu o odricanju odgovornosti koju će dobiti od organizatora akcije.

Oprema: odgovarajuća za akciju i vremenske uslove. (Planinarske cipele, zaštita od vetra, sunca, kiše, snega, polar duks, kamašne, planinarski štapovi, zaštitna krema od UV zračenja, rezervna suva garderoba i laka obuća koja može ostati u prevozu do povratka sa staze, lampa sa rezervnim baterijama, pozitivno raspoloženje.) Hrana i voda iz ranca za celodnevni boravak u prirodi.

Akcije se odvijaju u skladu sa „Pravilnikom o bezbednosti i odgovornosti u izvođenju planinarskih aktivnosti“ PSS-a. Svi planinari učestvuju na sopstvenu odgovornost. Svaki planinar je dužan da ponese ličnu kartu, zdravstvenu knjižicu i planinarsku knjižicu sa plaćenom članarinom za 2022. godinu. Vodič u skladu sa pravilnikom o izvođenju planinarskih  akcija PSS-a, zadržava pravo izmene plana u slučaju nepredviđenih okolnosti. Organizator i vodič na stazi ne snose odgovornost za eventualne povrede i nesrećne slučajeve izazvane samovoljom pojedinaca, nesreće izazvane zdravstvenim problemima, kao i za nesreće izazvane pod dejstvom alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci, ne odgovaraju za učesnike koji krenu na stazu samostalno, pre ili nakon oranizovanog polaska, kao i za učesnike koji odaberu neki drugi pravac uspona i silaska.


Na osnovu Zakona o turizmu i Službenog glasnika RS, br. 17/2019, putovanje je samo za planinare koji imaju planinarsku karticu Planinarskog saveza Srbije sa overenom markicom za tekuću godinu i planinarska akcija se organizuje u skladu sa statutom PD „Žeželj“.

Sve informacije i programi u vezi sa sa aktivnostima našeg Društva, objavljenih na ovom sajtu, namenjeni su samo članovima našeg Društva i članovima planinarskih organizacija učlanjenih u Planinarski savez Srbije.


Category : Januar