Novembar 2018.

. . .

Nedelja 04. novembar 2018. godine

Organizator PD „Kamenac“, Gruža
 Naziv akcije „Putem Srpske vojske u Velikom ratu – Kotlenik
 Mesto održavanje akcije, Kotlenik

. . .

Sreda, 07. novembar 2018. godine

Redovni sastanak Planinarskog društva „Žeželj“, sreda, Osnovna škola “Milutin i Draginja Todorović“ u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

e-mail: pdzezeljkg@gmail.com, tel. 064 218 34 12

. . .

Nedelja 11. novembar 2018. godine

Organizator PD „Žeželj“ , Kragujevac, vodič na stazi Danijela Dimitrijević
 Naziv akcije „Studenica – Savine isposnice – Đakovo
 Mesto održavanje akcije, Studenica

. . .

Sreda, 14. novembar 2018. godine

Redovni sastanak Planinarskog društva „Žeželj“, sreda, Osnovna škola “Milutin i Draginja Todorović“ u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

e-mail: pdzezeljkg@gmail.com, tel. 064 218 34 12

. . .

Sreda, 21. novembar2018. godine

Redovni sastanak Planinarskog društva „Žeželj“, sreda, Osnovna škola “Milutin i Draginja Todorović“ u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

e-mail: pdzezeljkg@gmail.com, tel. 064 218 34 12

. . .

Sreda, 28. novembar 2018. godine

Redovni sastanak Planinarskog društva „Žeželj“, sreda, Osnovna škola “Milutin i Draginja Todorović“ u Kragujevcu sa početkom u 19:30h.

e-mail: pdzezeljkg@gmail.com, tel. 064 218 34 12

. . .

| Novembar |