25.01.2020 – Svetosavski pohod na Jagodinski Crni vrh