11.06.2016 – “Golijska transverzala” – Radočelo (1643m)