26.03.2016 – Akcija sa polaznicima škole planinarstva na Ješevac i Borački krš