26.01.2019 – Svetosavski pohod na Jagodinski Crni vrh