30.11.2019 – Vrhovima Kotlenika od Lađevaca do Cvetki